23 września 2022 roku odbyło się kolejne szkolenie rady pedagogicznej, którego celem było podzielenie się wiedzą zdobyta w trakcie kursu „Teach with a twist – motivate your students with creative teaching strategies”, „Teach with a twist – motivate your students with creative teaching strategies”,  w ramach projektu Żeby znowu chcieć - w poszukiwaniu motywacji i radości z nauczania o numerze 2019-1-PL01-KA101-064598 w ramach projektu Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+sektor Edukacja szkolna. 

Szkolenie przeprowadziła p. Magdalena Bartnicka-Łętowska, która szczególną uwagę poświęciła metodzie zwanej ‘Design Thinking’. Jest ona częścią szerszego modelu edukacyjnego opartego na projektach. Wykorzystuje kreatywne, systematyczne podejście do nauczania rozwiązywania problemów. Uczniowie przechodzą przez etapy Odkrycia, Ideacji, Eksperymentowania i Ewolucji w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań dokuczliwych problemów. Proces uczenia się integruje wiele czynności: obserwację, współpracę, szybkie uczenie się, wizualizację pomysłów i szybkie prototypowanie. Integracja działań badawczych, rozwojowych i ewaluacyjnych sprawia, że ​​jest to szczególnie przydatne dla nauczycieli do przekazania uczniom skomplikowanych, wieloaspektowych i transdyscyplinarnych zagadnień na zajęciach. . Design Thinking można zastosować na prawie każdym przedmiocie, gdzie wymagana jest innowacja i kreatywne rozwiązywanie problemów. Design Thinking wpisuje się w rzeczywisty świat skomplikowanych problemów, ponieważ promuje poszukiwanie wielu możliwych opcji, a nie jednej właściwej odpowiedzi. Design Thinking jest szeroko stosowany w różnych organizacjach nastawionych na przedsiębiorczość (np. Apple, Google, Nike itp.) i od lat jest zintegrowany z innowacyjną pedagogiką i praktykami projektowymi.

Prezentacja (pdf)