Złota szkoła   

 

Nagrodę Dobrego Polaka może otrzymać uczeń, który

  1. Akceptuje i stara się wcielać w życie wartości chrześcijańskie, którego domeną życia jest – Bóg, Honor, Ojczyzna.
  2. Jest wolny od nałogów i uzależnień.
  3. Wywiązuje się ze swoich obowiązków względem rodziny i szkoły.
  4. W stosunku do swoich kolegów i osób starszych jest życzliwy, gotowy do pomocy, delikatny i dyskretny.
  5. Ma pozytywny wpływ na swoje otoczenie, inicjuje i podejmuje pozytywne działania (w szczególności jeżeli mają one charakter ciągły).
  6. Jest odpowiedzialny za swoje postępowanie, wolny od nierozumnej brawury, niepotrzebnie nie naraża własnego i cudzego życia i zdrowia.
  7. Potrafi bronić swoich przekonań, przeciwstawia się negatywnej presji otoczenia.
  8. W niesprzyjających okolicznościach pokonuje własną słabość, wykazuje hart ducha, niezłomność postawy, wierność zasadom.
  9. Zna i afirmuje tradycje narodowe, dba o godność Polaka, z szacunkiem (bez wulgaryzmów) posługuje się językiem polskim.

Laureaci Nagrody Dobrego Polaka w latach 1999-2023

Rok 1999: Tomasz Czubaty, Katarzyna Grzegorczyk, Agata Szrot, Marta Wyszyńska

Rok 2000: Agnieszka Citko, Magdalena Citko, Ewa Harasim, Justyna Kulikowska, Maciej Maciejewski, Izabela Szumieluk

Rok 2001: Joanna Bycul, Magdalena Gryko, Agnieszka Jamaszewska, Barbara Legieta, Emilia Legieta

Rok 2002: Anna Arciszewska, Anna Chomik, Anna Siemieniuk

Rok 2003: Paweł Mirski, Marta Owerko, Urszula Przybysz, Katarzyna Świetlicka

Rok 2004: Joanna Bychowska, Arkadiusz Gasperczyk, Monika Legieta

Rok 2005: Paulina Bereza, Paulina Chodnicka, Aniela Hanasiuk, Jan Kristosiuk

Rok 2006: Justyna Harasimczuk, Marta Kiebała, Małgorzata Korzeniecka, Urszula Julia Nazarko

Rok 2007: Magdalena Dmitruk, Ewelina Karwacka, Marta Kierkowicz

Rok 2008: Maria Danuta Dek, Joanna Grzeszczuk, Magdalena Maria Jadeszko, Karolina Popławska, Małgorzata Marta Walczak, Patryk Wasilewicz, Monika Zaleska

Rok 2009: Magdalena Baszun, Katarzyna Linka, Monika Krauze, Sebastian Skorulski

Rok 2010: Anna Dolińska, Katarzyna Poskrobko, Emilia Kamińska, Maciej Szczęsny

Rok 2011: Marta Golc, Łukasz Góralczuk, Sandra Kopeć, Monika Horodek, Konrad Dawidowicz

Rok 2012: Marta Szerakowska, Ewa Ołdakowska, Ewelina Dmochowska, Artur Paszkiewicz,

Rok 2013: Patrycja Kownacka, Dominik Malicki, Karolina Wilczewska, Ewelina Wołosik

Rok 2014: Michał Ejsmont, Dominika Hołdakowska, Ewelina Rydzewska, Katarzyna Suszczyńska

Rok 2015: Olga Białokozowicz, Patrycja Pietrzycka, Justyna Proniewska, Agnieszka Ruczaj, Justyna Sacharewicz, Jolanta Siemaszko

Rok 2016: Anna Niewińska, Karolina Sewastianowicz, Jakub Siemieniuk, Michał Sienkiewicz

Rok 2017: Monika Andrzejuk, Aleksandra Datczuk, Aleksandra Mackiewicz, Zofia Masalska, Andrzej Rydzewski

Rok 2018: Gabriela Obidzińska, Magdalena Kozłowska, Anna Stasiulewicz, Michał Świda

Rok 2019: Monika Borowska–Kazimiruk, Aleksandra Drożdżewicz, Anna Jarosz, Aleksandra Murawska, Justyna Paszkowska

Rok 2021: Gabriela Czarnowicz, Jakub Szymon Matysek

Rok 2022: Justyna Bajeńska, Kacper Gawryluk, Jakub Orzechowski, Oliwia Pućkowska, Julia Rudczuk, Natalia Szumska

Rok 2023: Julia Białkowska, Bartosz Dobkowski, Patrycja Jacewicz, Julia Kiryluk

Rok 2024: Maria Boćkowska, Martyna Ciuńczyk, Amelia Łuksza, Magdalena Szymanowska

Życiorys Pana Jana Żądły:

Pan Jan Edward Żądło (1928 - 2017) urodził się Krakowie 17.12.1928 r. w rodzinie chrześcijańskiej. Ponad 30 lat mieszkał w Białymstoku. Był emerytowanym nauczycielem z 40-letnim stażem pracy pedagogicznej. Z wykształcenia geograf ukończył Studium Nauczycielskie we Wrocławiu, a tytuł magistra uzyskał na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Pracował jako nauczyciel szkoły podstawowej, średniej. Był kierownikiem i dyrektorem szkoły – łącznie 29 lat na stanowisku kierowniczym. Za szczególnie wyróżniającą się długoletnią pracę na rzecz polskiej szkoły był wielokrotnie nagradzany i odznaczany. Otrzymał Złotą Odznakę ZNP, Złoty Krzyż Zasługi. Jako bardzo młody człowiek przeżył okrucieństwa II wojny światowej. W lipcu 1944 roku złożył przysięgę i wstąpił w szeregi AK, będąc najmłodszym 16 letnim żołnierzem 14 kompanii piechoty zgrupowania „żelbet” Kraków Południe o pseudonimie „Lew”. Doskonale wiedział, że grozi mu za to kara śmierci. Zmagał się z wieloma wyzwaniami narażając wielokrotnie własne zdrowie i życie Jego doświadczenia wojenne pozostawiły niezabliźnione rany do końca życia. Miał za sobą więzienie, tortury, dramatyczne przesłuchania i stały uszczerbek na zdrowiu. Jako kombatant został Członkiem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Za swoją patriotyczna postawę, oddanie umiłowanej Ojczyźnie został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Armii Krajowej, Odznaką Weterana Walk o Niepodległość oraz Odznaką Pamiątkową przyznaną przez Komitet Organizacyjny 50–lecia Powstania Warszawskiego i „Akcja Burza”. Jako emeryt i długoletni pedagog, nie tracił kontaktu ze szkołą i przez wiele lat współpracował z młodzieżą. Cieszył się osiągnięciami polskiej szkoły, obserwował i wspierał współczesną młodzież, bo spotkania z nią dawały mu ogromną satysfakcję, radość i wiarę, że dobro człowieka jest wartością najwyższą. Jako człowiek szlachetnego serca przez dziewiętnaście lat był  fundatorem prestiżowej Nagrody Dobrego Polaka przyznawanej uczniom III LO z okazji Święta Konstytucji 3 Maja. Nagroda ta to forma pieniężnego wsparcia (z prywatnych środków finansowych pana Żądło) uczniów, którzy są wzorami osobowościowymi dla swoich rówieśników i swój wolny czas poświęcają potrzebującym.
14 października 2008 roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej Minister Edukacji Narodowej na wniosek Dyrektora III LO przyznał Panu Janowi Żądło Medal Komisji Edukacji Narodowej, natomiast 17 marca 2009 roku Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego ,,Trójka” w Białymstoku przyznał Panu Janowi Żądło Tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia.  
Pan Jan Żądło zmarł w Białymstoku 10 stycznia 2017 r.
Od maja 2017 r.  uczniowie naszej szkoły będą otrzymywać Nagroda Dobrego Polaka im. Jana Żądło, aby uczcić pamięć człowieka, który  wspaniałą postawą i osobowością inspirował młodzież naszej szkoły do szlachetnych czynów i wpływał na kształtowanie  ich charakterów i stosunku do świata.
Za wielkie serce okazywane naszej młodzieży i za wszystko, czym nas obdarzał bardzo serdecznie dziękujemy!!!
Dyrektor, Rada Pedagogiczna i Społeczność III Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku


231 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja i XXXIII edycja Nagrody Dobrego Polaka im. Jana Żądło 

29. kwietnia 2022 r. odbyło się uroczyste podsumowanie XXXIII edycji Nagrody Dobrego Polaka połączone z obchodami 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Z tej okazji uczniowie przypomnieli okoliczności uchwalenia Konstytucji 3 Maja, wykonali utwory Miejcie nadzieję Jacka Wójcickiego oraz Taki kraj Marty Bizoń.
Kapituła Nagrody Dobrego Polaka, w tym roku szkolnym przyznała tytuł laureata sześciu uczniom. Są to: Justyna Bajeńska z 3aP, Kacper Gawryluk z Ic, Jakub Orzechowski z 3cP, Oliwia Pućkowska z Ic, Julia Rudczuk z Ig, Natalia Szumska z Ic.