Niniejsze scenariusze powstały na podstawie materiałów ze szkoleń zagranicznych, w których uczestniczyli  nauczyciele III Liceum Ogólnokształcącego im.K.K. Baczyńskiego w Białymstoku w ramach projektu „Żeby znowu chcieć - w poszukiwaniu motywacji i radości z nauczania” o numerze 2019-1-PL01-KA101-064598 zrealizowanego w III Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku w ramach projektu Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+sektor Edukacja szkolna.

Załącznik (plik pdf)