Skład prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2021/2022:

  1. Agnieszka Niemirowicz – Przewodnicząca
  2. Renata Hapoń – Zastępca
  3. Dorota Szumska - Sekretarz,
  4. Anna Adamska
  5. Magdalena Beziuk-Gawęcka
  6. Adam Konończuk – był w składzie do kwietnia (córka przeszła do innej szkoły)
  7. Anna Wiewióra,
  8. Sławomir Żyłowski

Numer konta Rady Rodziców: 95 1500 1344 1213 4003 4389 0000