Złota szkoła   

 

3 października 2021 miała miejsce uroczystość Święta Szkoły III Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku i Dzień Edukacji Narodowej. Uroczystość poprowadzili uczniowie: Zofia Grądzka z kl. III Ag i Kacper Mróz z kl. III G g.
Na początku części oficjalnej naszej uroczystości po wystąpieniu Dyrektora szkoły i przewodniczącej Prezydium Rady Rodziców pani Agnieszki Niemirowicz Gospodarz III LO pani Dyrektor Anna Kietlińska z radością przedstawiła nauczycieli III LO wyróżnionych w tym roku przez władze oświatowe: Nagrodę Ministra Edukacji i Nauki otrzymała pani Małgorzata Górniak, zaś Nagrodę Podlaskiego Kuratora Oświaty - pani Ewa Zaniewska i pani Barbara Kalinowska, zaś pani Anna Siemienkowicz - Nagrodę Prezydenta Miasta Białegostoku. Tytuł Nauczyciela Mądrego Sercem uzyskała pani Maryla Boćkowska
Następnie Dyrektor Anna Kietlińska przyznała zaszczytne nagrody Dyrektora Szkoły: pani Magdalenie Bartnickiej-Łętowskiej,pani Katarzynie Dral, pani Marii Bartnickiej, pani Maryli Boćkowskiej, pani Ewie Bogusz- Durczak, panu Grzegorzowi Dąbrowskiemu, pani Marcie Gierasimiuk, pani Anecie Klimiuk, pani Ketty Kołomyjskiej, panu Maciejowi Kołomyjskiemu, pani Justynie Krupickiej, pani Kindze Łowickiej-Kwiatosz, pani Małgorzacie Łupińskiej, pani Katarzynie Maciejuk, pani Annie Olszewskiej, pani Beacie Parciak, panu Piotrowi Półtorakowi, pani Joannie Radziwońskiej, pani Krystynie Ratasiewicz, pani Małgorzacie Schroeder, pani Annie Wicińskiej i pani Ewie Zakrzewskiej.
Prowadzący uroczystość Kacper Mróz w imieniu społeczności szkolnej, ale również jako odchodzący przewodniczący Samorządu Uczniowskiego wyraził wdzięczność wszystkim nauczycielom za wkład w wychowanie i edukację młodzieży naszej szkoły. W równie ciepłym tonie podziękowała jego następczyni Zuzanna Obuchowska.
W dalszej części akademii Dyrektor Anna Kietlińska przyznała Stypendia Motywacyjne Dyrektora Szkoły uczniom za najlepsze wyniki w nauce i osiągnięcia w sporcie. Uhonorowani zostali również Stypendyści Prezesa Rady Ministrów oraz Stypendyści Prezydenta Miasta Białegostoku za wyniki i osiągnięcia w nauce , za innowacyjną myśl techniczną i w dziedzinie twórczości artystycznej oraz laureat Medalu Diligentiae wraz z jego Mistrzem.
Muzyczną oprawą tegorocznej uroczystości zajął się wielokrotnie nagradzany Międzyszkolny Chór Żeński pod dyrekcją Pani Anny Olszewskiej, zaś artystyczny akcent przygotował – szkolny teatr Pod Wiecznie Zielonym Jaworem wraz z p. Beatą Żamojdą i Karoliną Gasperską. Prezentację oraz scenografię - p. Katarzyna Maciejuk i p. Krystyna Ratasiewicz wraz z uczniami klasy I G

Beata Żamojda