31 sierpnia 2022 roku w szkołach INFOTECH odbył się Dzień Mocy, w ramach którego p. Sylwia Żylińska-Awruk podzieliła się wiedzą zdobytą na kursie "Teach with a twist – motivate your students with creative teaching strategies"

realizowanym w III Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Białymstoku w ramach projektu Żeby znowu chcieć - w poszukiwaniu motywacji i radości z nauczania o numerze 2019-1-PL01-KA101-064598 w ramach projektu Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+sektor Edukacja szkolna. 

Prezentacja (pdf)

https://www.facebook.com/LiceumInfotech/posts/515567643904689