W dniach 15 - 19. 08. 2022r. odbyły się dwa kolejne wyjazdy na szkolenia zagraniczne
w ramach projektu Żeby znowu chcieć - w poszukiwaniu motywacji i radości z nauczania o numerze 2019-1-PL01-KA101-064598 w ramach projektu Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Edukacja szkolna.

W kursie Innovative Approaches to Teaching, który odbył się w Pradze (Czechy), uczestniczyli p. Ketty Kołomyjska oraz p. Maciej Kołomyjski.  Innowacyjne podejście do nauczania to kurs, który jest praktycznym przewodnikiem pomagającym poprawić jakość i efektywność procesu edukacyjnego. Zachęcanie do kreatywności, integrowanie uczniów z mniejszości, wykorzystanie IT jako narzędzi do rozwijania krytycznego myślenia to przykłady modułów kursu, które poszerzyły i uaktualniły wiedzę teoretyczną naszych nauczycieli w obszarze motywowania swoich uczniów i innowacyjnych metod oraz technik nauczania.