W dniach 8 – 14.08.2021 odbyły się dwa kolejne wyjazdy na szkolenia zagraniczne w ramach projektu „Żeby znowu chcieć - w poszukiwaniu motywacji i radości z nauczania” o numerze 2019-1-PL01-KA101-064598 w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Edukacja szkolna. 

W kursie ‘Stress Management in Schools’ , który odbył się w Lublanie (Słowenia) uczestniczyli pani Justyna Ostrowska i pan Dariusz Kuźniewski. Kurs dotyczył sposobów radzenia sobie ze stresem w warunkach szkolnych. W czasie zajęć uczestnicy mogli dowiedzieć się, w jaki sposób odczytywać i rozumieć pojawiające się w umyśle emocje, a także poznali różne strategie i techniki pomocne przy oswajaniu tych emocji. Kurs poszerzał również wiedzę uczestników o inteligencji emocjonalnej. Wszystkie elementy kursu były bardzo praktycznymi narzędziami, które nauczyciel może wykorzystać do ulepszenia swego pedagogicznego warsztatu.

Katarzyna Dral