W dniach 14-19.06.2021 odbyły się pierwsze dwa wyjazdy na szkolenia zagraniczne w ramach projektu „Żeby znowu chcieć - w poszukiwaniu motywacji i radości z nauczania” o numerze 2019-1-PL01-KA101-064598 w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Edukacja szkolna.

  W kursie ‘Mindfulness for Teachers: a Hands-on Approach’ , który odbył się w Barcelonie uczestniczyły pani Barbara Kalinowska i pani Ewa Zaniewska. Ten kurs był skierowany do nauczycieli, którzy chcą dowiedzieć się czym jest ‘mindfulness’ (uważność) , w jaki sposób może ona przynieść korzyści im samym, jak i ich uczniom. Budując solidne podstawy do własnej praktyki w trakcie kursu, uczestniczki dowiedziały się, jak uważność można kultywować w praktyce. W trakcie trwania kursu panie wice-dyrektor prowadziły dziennik swoich doświadczeń, który pozwolił im zbudować własną uważność, doświadczając jej korzyści z pierwszej ręki. Zestaw ‘praktyk Mindfulness’ , które uczestniczki poznały dzięki szkoleniu, pozwoli im wprowadzać dobre rozwiązania do własnego warsztatu pracy nad sobą oraz w pracy z uczniami.