27 sierpnia 2021 roku w III Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. Baczyńskiego miała miejsce rada pedagogiczna, w trakcie której

 p. Barbara Kalinowska oraz p. Ewa Zaniewska podzieliły się wiedzą zdobytą w trakcie kursu "Mindfulness for Teachers: a Hands-on Approach", który odbył się w Barcelonie w czerwcu 2021 roku. Udział w kursie był możliwy dzięki projektowi „Żeby znowu chcieć - w poszukiwaniu motywacji i radości z nauczania” o numerze 2019-1-PL01-KA101-064598 w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Edukacja szkolna.
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją oraz materiałami z kursu.
Emotional Intelligence and Mindfulness
Mindfulness&Education
Mindfulness lub uważność
Katarzyna Dral