Czym jest stres? Kto jest odpowiedzialny za reakcje stresowe? Czy jesteśmy na nie skazani? Tak, stres jest nieodzownym składnikiem naszej codziennej egzystencji, jednak to w jaki sposób reagujemy na czynniki stresogenne zależy w dużym stopniu od nas.

7 października 2021 roku w naszej szkole odbyło się szkolenie nauczycieli języka angielskiego przeprowadzone przez p. Dariusza Kuźniewskiego, który podzielił się widzą zdobytą w trakcie szkolenia zagranicznego w ramach projektu Żeby znowu chcieć - w poszukiwaniu motywacji i radości z nauczaniao numerze2019-1-PL01-KA101-064598organizowanegow ramach projektuMiędzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnejrealizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+sektor Edukacja szkolna.
W prezentacji Radzenie sobie ze stresem znajdziecie kilka prostych technik, które pomagają zredukowań lub nawet wyeliminować zbędny stres z naszego życia.
Radzenie sobie ze stresem (pdf)
Stress management (pdf)