W dniach 27.06.2022-01.07.2022 odbyły się dwa kolejne wyjazdy na szkolenia zagraniczne w ramach projektu Żeby znowu chcieć - w poszukiwaniu motywacji i radości z nauczania o numerze 2019-1-PL01-KA101-064598 w ramach projektu Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+sektor Edukacja szkolna. 

W kursie „Teach with a twist – motivate your students with creative teaching strategies”, który odbył się w Barcelonie (Hiszpania) uczestniczyły p. Magdalena Bartnicka-Łętowska oraz p. Sylwia Żylińska- Awruk.   Kurs pozwoli nauczycielkom zdobyć umiejętności i narzędzia do skutecznego angażowania się i  motywowania swoich uczniów  wykorzystując najnowsze metody nauczania pozwalające rozwijać  wyobraźnię własną i swoich podopiecznych.  Panie dowidziały się jak zintegrować kreatywne myślenie w rozwiązywanie problemów na lekcji oraz zdobyły wiedzę na temat praktycznych rozwiązań mających na celu zwiększenie zaangażowania i motywacji uczniów. Poza tym kurs dostarczył niezbędną wiedzę służącą zintegrowaniu niektórych z najbardziej kreatywnych narzędzi cyfrowych w klasie jako narzędzi wspierających każdego ucznia w procesie uczenia się.