W dniach 09.12.2021 oraz 16.12.2021 w klasie 2 b odbyły się dwie wyjątkowe lekcje wychowawcze dotyczące psychologii pozytywnej: ‘PERMA- 5 elementów dobrego życia’ oraz ‘Signature strengths - mocne strony charakteru’ . 

Celem zajęć było kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania mocnych stron charakteru, budowanie poczucia własnej wartości uczniów,  kształcenie umiejętności asertywnego przyjmowania informacji i mówienia o swoich zaletach, kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania doświadczanych pozytywnych  emocji.  Wiedzę przekazaną uczniom w trakcie lekcji wychowawczych p. Beata Parciak zdobyła w trakcie kursu zagranicznego Happy Schools: Positive Education for Well-Being and Life-Skills Development’ zorganizowanego w ramach projektu Żeby znowu chcieć - w poszukiwaniu motywacji i radości z nauczania o numerze2019-1-PL01-KA101-064598 realizowanego w III Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku w ramach w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Edukacja szkolna.