W dniach 25-30.10.2021 odbyły się dwa kolejne wyjazdy na szkolenia zagraniczne w ramach projektu Żeby znowu chcieć - w poszukiwaniu motywacji i radości z nauczania o numerze2019-1-PL01-KA101-064598w ramach projektu Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+sektor Edukacja szkolna.

W kursie Happy Schools: Positive Education for Well-Being and Life-Skills Development, który odbył się we Florencji (Włochy) uczestniczyły p. Katarzyna Dral oraz p. Beata Parciak. Pozytywna edukacja kwestionuje tradycyjny paradygmat edukacyjny na całym świecie; ma na celu promowanie dobrego samopoczucia i szczęścia w holistycznej perspektywie w klasie i poza nią, zapewniając młodym ludziom wiedzę i umiejętności życiowe, aby mogli rozwijać się w ich obecnym i przyszłym życiu. To współczesne podejście edukacyjne opiera się na psychologii pozytywnej, która jest naukowym badaniem rozwoju i optymalnego funkcjonowania człowieka oraz skupia się na mocnych stronach i zaletach, które umożliwiają jednostkom, społecznościom i organizacjom odniesienie sukcesu.
Dzięki kursowi panie pozyskały wiedzę dotyczącą podstaw psychologii pozytywnej, prezentując najistotniejsze międzynarodowe teorie i odniesienia, jak i teorie i techniki pozytywnej edukacji. Podczas kursu uczestniczki zostały zapoznane z uważnością jako okazją do treningu umysłu, zwrócenia uwagi na chwile obecne, zrelaksowania się, osiągnięcia celów i podniesienia pewnego poziomu samoświadomości.
Panie zostały zaproszone do zaprojektowania osobistego projektu opartego na pozytywnej edukacji, którym będą mogły  podzielić się z kolegami po powrocie do szkoły. Na koniec, uczestniczki zostały zaangażowane w aktywny proces uczenia się, skupiający się również na osobistych doświadczeniach i autorefleksji, łącząc elementy poznawcze i emocjonalne, aby ułatwić proces uczenia się i zapewnić długotrwałe zachowanie nowej wiedzy.
Pod koniec kursu panie dowiedziały się, jak projektować programy, które łączą naukowców z rozwojem wzmacniania charakteru i dobrego samopoczucia, takich jak doświadczanie pozytywnych emocji, zaangażowanie w działania, ustanawianie znaczących praktyk i relacji.

Katarzyna Dral