III Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego to szkoła, której progi przestąpiło kilka pokoleń białostoczan.
Nasi obecni uczniowie, którzy przyszli do „Trójki” zapisują kolejne strony historii Szkoły śladami dziadków, rodziców i często starszego rodzeństwa.

I choć dzisiejsza Szkoła ewoluuje, zmieniają się uczniowie, ich oczekiwania i potrzeby, w dalszym ciągu III LO to szkoła, która stawia na naukę i wychowywanie otwartego i świadomego swojego miejsca w świecie Młodego Człowieka.
Zapraszamy do nas wszystkich tych, którzy lubią wyzwania, chcą się uczyć, ale znajdą też w swoich planach życiowych miejsce na działalność społeczną, wycieczki szkolne, sport, kółka zainteresowań i różne aktywności, które zawsze, jak to jest w życiu, mogą się zdarzyć.
Potrzebujemy Waszych talentów, entuzjazmu i kreatywności!
Mam nadzieję, że cztery lata spędzone w III LO dostarczą Wam wrażeń i spełnią pokładane w Szkole oczekiwania.
Wierzę, że razem możemy zrobić wiele!

Zapraszam do „Czilo”,
Anna Kietlińska
Dyrektor Szkoły
 

Wejście do systemu rekrutacyjnego (łącze zewnętrzne)

Wniosek o przyjęcie składamy wyłącznie w formie elektronicznej!

1. Zasady i kryteria rekrutacji (łącze zewnętrzne m. Białystok)

2. Informator do szkół ponadpodstawowych (łącze zewn. m. Białystok)

3. Terminarz rekrutacji (pdf)

4. Terminarz rekrutacji - klasa sportowa (pdf)

5. Profile klas (pdf)

 

Wymagane dokumenty - klasa sportowa:

1. Orzeczenie lekarskie

2. Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na naukę w klasie sportowej

 

 


****** Aplikacja "czilo" ******


Android

 
iOS