Złota szkoła   

 

26 września 2022 r. w Zespole Szkół Mechanicznych w Białymstoku odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów.

Z rąk prezydenta Tadeusza Truskolaskiego uczennice, uczniowie i absolwenci białostockich szkół odbierali akty stypendialne.
Stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku za innowacyjną myśl techniczną otrzymały:
Dominika Baliczek, kl. 3a
Dominika Jacejko, absolwentka III LO
Patrycja Jacewicz, kl. 3a
Stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku za wyniki i osiągnięcia w nauce otrzymał:
Paweł Górski - absolwent III LO


Oprac. i fot.: Katarzyna Maciejuk


****** Aplikacja "czilo" ******


Android

 
iOS