Złota szkoła   

 

19 stycznia 2024 r. obchodziliśmy Dzień Patrona Szkoły.

Co roku to święto skierowane jest głównie do uczniów klas 1 jako tych, którzy na początku nauki w naszej szkole dokładnie poznają sylwetkę Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Podczas uroczystego apelu Pani Dyrektor Anna Kietlińska przypomniała wszystkim zgromadzonym, jaka idea przyświecała niegdyś uczniom, którzy sami wybrali właśnie tę postać na patrona III Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku. Ponad 30 lat temu to młodzież szkoły zdecydowała, że będzie im patronował młody, odważny, pełen entuzjazmu i nieustępliwości w działaniu poeta – Krzysztof Kamil Baczyński właśnie. Wartości, którymi się kierował, należały i należą do dnia dzisiejszego do tych, jakie każdy młody człowiek powinien w sobie dostrzec i je rozwijać.
Apel był także okazją do podsumowania konkursów związanych z postacią patrona szkoły. Kilka dni wcześniej wybrane osoby ze wszystkich klas 1 pisały test wiedzy w ramach Wielkiego Konkursu o Życiu i Twórczości K.K. Baczyńskiego. Najwyższą notę uzyskała Mirella Trofimow z kl. 1f. Po zsumowaniu wyników wszystkich uczniów okazało się, że najlepiej ze wszystkich klas 1 test napisała klasa 1g. W tym roku zorganizowany został również konkurs plastyczny na projekt muralu wewnętrznego – „Baczyński jest wśród nas”. Ze zgłoszonych prac jury wybrało dwa projekty wizerunku Baczyńskiego. Są to prace Kamili Konopackiej z kl. 4a oraz Julii Boguszewskiej z kl. 2i. Wszystkie projekty konkursowe można oglądać w Galerii Sztuki III LO  na parterze.
Panie Dyrektor P. Anna Kietlińska oraz P. Magdalena Bartnicka-Łętowska wręczyły nagrody we wszystkich kategoriach konkursowych, a całość spotkania uświetniły wykonania wokalno-recytatorskie poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, zaprezentowane przez uczniów z kl. 1i, 2a, 3a.
Barbara Zieziulewicz****** Aplikacja "czilo" ******


Android

 
iOS