Złota szkoła   

 

Wzorem lat ubiegłych, w tym roku szkolnym III LO w Białymstoku przystąpiło do Konkursu

zbiórki baterii w ramach Akcji Edukacyjnej „Baterie zbieraj – środowisko wspieraj”. Aby otrzymać tytuł EKOSZKOŁA należy zebrać jak największą ilość baterii w kilogramach w przeliczeniu na liczbę uczniów. Zużyte baterie można przynosić i wrzucać do pojemnika, który znajduje się przy szatni. Zapraszam do wzięcia udziału w akcji.
Monika Czuba****** Aplikacja "czilo" ******


Android

 
iOS