Złota szkoła   

 

Dziękuję wszystkim darczyńcom: uczniom, nauczycielom, pracownikom za udział w żonkilowej kweście, która miała miejsce 28 kwietnia 2022 r. w naszej szkole. Zbiórka odbyła się w ramach akcji „Pola Nadziei”. Szczególne podziękowania: Magdzie, Matyldzie, Weronice oraz Wiktorii – uczennicom klasy Ig za pomoc w zbieraniu datków. Zgromadzone fundusze w kwocie 513,74 zł. zostały przekazane na konto fundacji „Pomóż Im”.
Jeszcze raz dziękuję za serce i okazane wsparcie.

Monika Czuba


****** Aplikacja "czilo" ******


Android

 
iOS