TERMINARZ   PRAC RADY PEDAGOGICZNEJ
III Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku
w roku szk. 2020/2021 - II semestr
L.p.

Data

Dzień tygodnia

Godzina

Wydarzenie

1.      

4.02.2021

czwartek

17.00

Spotkanie Rodziców uczniów wszystkich klas z Wychowawcami (online)

2.      

18.02.2021

czwartek

17.00

Zebranie Rady Pedagogicznej i Spotkanie Zespołów Wychowawczych kl. I, II, III

3.      

marzec 2021

    Matury próbne z OKE dla klas III

4.      

15. - 17. 03. 2021

poniedziałek, wtorek, środa

10.30 – 12.30

Rekolekcje Wielkopostne (Lekcje w tym dniu w godzinach rekolekcji są odwołane dla wszystkich uczniów. Przed i po rekolekcjach odbywają się według planu)                                                                                                                                                            

5.      

18.03.2021

czwartek

17.00

Spotkanie Zespołów Wychowawczych

6.      

24.03.2021

środa

  Wystawienie przewidywanych ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania w klasach III

7.      

25.03.2021

czwartek

17.00 – 19.00

Konsultacje dla rodziców uczniów wszystkich klas z nauczycielami

8.      

1. 04 – 6.04.2021

czwartek - wtorek

  Wiosenna przerwa świąteczna

 

9.      

8. 04. 2021

czwartek

  Posiedzenie Kapituły Nagrody Dobrego Polaka

10.  

15.04.2021

czwartek

17.00

Spotkanie Zespołów Wychowawczych

11.  

23.04.2021

piątek

  Ostateczny termin wystawiania ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania w klasach III

12.  

26.04.2021

poniedziałek

17.00

Zebranie Rady Pedagogicznej:

Klasyfikacja końcowa uczniów klas III oraz przypomnienie procedur maturalnych

13.  

28.04.2021

środa

do 15.00

Złożenie przez wychowawców klas III do podpisu Dyrektorowi Szkoły świadectw ukończenia szkoły, nagród, listów gratulacyjnych, arkuszy ocen

14.  

30.04.2021

piątek

8.15

Zakończenie roku w klasach III (uroczyste rozdanie świadectw ukończenia szkoły, nagród oraz wręczenie aktów nadania tytułu „Przyjaciel Trójki” rodzicom uczniów klas III). (Jeżeli wrócimy do nauczania stacjonarnego)

15.  

30.04.2021

piątek

10.00

Uroczystość wręczenia Nagrody Dobrego Polaka im. Jana Żądło, udział biorą wszystkie kl. I (Jeżeli wrócimy do nauczania stacjonarnego)

16.  

04,05,06., 05.2021

    Dni wolne (matury)

17.  

13.05.2021

czwartek

17.00

Spotkanie Zespołów Wychowawczych

18.  

14.05.2021

piątek

  Wystawienie przewidywanych rocznych ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania uczniom klas I i II

19.  

2.06.2021

środa

  Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

20.  

4.06.2021

piątek

  Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

21.  

16.06.2021

środa

  Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych w klasach I i II

22.  

17.06.2021

czwartek

  Spotkanie Zespołów Wychowawczych

23.  

21.06.2021

poniedziałek

9.00

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (Cosinus)

Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja roczna uczniów klas I i II

24.  

22.06.2021

wtorek

  Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (Cosinus)

Drukowanie świadectw i listów gratulacyjnych oraz złożenie do podpisu Dyrektorowi Szkoły świadectw, nagród, listów gratulacyjnych, arkuszy ocen przez wychowawców klas I i II do godz. 15.00

25.  

25.06.2021

piątek

  Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021

26.  

25.06.2021

piątek

  Zebranie Rady Pedagogicznej– podsumowanie działalności dydaktyczno – wychowawczej szkoły w roku szkolnym 2020/2021