TERMINARZ   PRAC RADY PEDAGOGICZNEJ
III Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku
w roku szk. 2022/2023 - II semestr
 

Lp.

  Data

   Dzień  tygodnia

Godzina

                    Wydarzenie

1.

06.02. – 10.02. 02.2023

 

poniedziałek- piątek

17:00 – 19:00

Spotkania on-line nauczycieli z rodzicami uczniów posiadających orzeczenia.

2.

08.02.2023

środa

17:30

Spotkania Rodziców uczniów klas pierwszych i drugich z Wychowawcami.

3.

09.02.2023

czwartek

17:30

Spotkania Rodziców uczniów klas trzecich i czwartych  z Wychowawcami.

4.

13.02- 17.02.2023

poniedziałek-piątek

 

Spotkanie zespołów przedmiotowych z Dyrekcją Szkoły – terminy ustalone z przewodniczącymi Zespołów.

5.

16.02.2023

czwartek

16:05

 

Zebranie Rady Pedagogicznej.

6.

21.02.2023

wtorek

 

Dzień Języka Ojczystego

7.

luty-marzec

 

 

Jubileusz Międzyszkolnego Chóru Żeńskiego przy III LO.

8.

02.03.2023

czwartek

16:15

Spotkanie Zespołów Wychowawczych – on-line.

9.

14.03.2023

wtorek

cały dzień

Dzień Liczby Pi.

10.

20.03.2023

poniedziałek

do godz.16:00

Wystawienie przewidywalnych ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania w klasach czwartych.

11.

27.03.-31.03

poniedziałek- piątek

 

Sprawdziany dyrektorskie w formule maturalnej – klasy trzecie:

język polski – poziom podstawowy – wszystkie klasy

matematyka – poziom podstawowy – wszystkie klasy

język obcy – poziom podstawowy lub rozszerzony ( do wyboru: j. angielski, j.niemiecki, j.francuski, j. rosyjski, j. hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

3a –język polski (wszyscy);  do wyboru: historia lub język łaciński lub wos,

3b – fizyka, matematyka

3c – fizyka, matematyka

3d – geografia, matematyka

3e – biologia, chemia

3f – biologia, chemia

3g – biologia, matematyka

 

 

12.

30.03.2023

czwartek

17:00-19:00

Konsultacje z nauczycielami Rodziców uczniów wszystkich klas.

13.

04.04.2023

wtorek

14:00-18:00

Dzień Otwarty

14.

06.04. -11.04. 2023

czwartek-poniedziałek

 

Wiosenna przerwa świąteczna

15.

13.04.2023

czwartek

16:15

Spotkanie Zespołów Wychowawczych- on-line.

16.

18.04.2023

wtorek

 

Ostateczny termin wystawiania ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania w klasach czwartych.

17.

20.04.2023

czwartek

16:05

Zebranie Rady Pedagogicznej. Klasyfikacja końcowa uczniów klas czwartych

18.

21.04.2023

piątek

 

Dzień Ziemi

19.

27.04.2023

czwartek

17:00

Zakończenie Roku w klasach czwartych. Uroczyste rozdanie świadectw ukończenia Szkoły, nagród oraz wręczenie aktów nadania tytułu „Przyjaciel Trójki” rodzicom uczniów klas czwartych.

20.

28.04.2023

piątek

12:00

Akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczyste wręczenie Nagrody Dobrego Polaka im. Jana Żądło.

21.

04.05.-05.05.2023

08.05.-09.-05.2023

czwartek, piątek

poniedziałek, wtorek

 

Dni wolne od zajęć edukacyjnych – matury.

22.

11.05.2023

czwartek

16:15

Spotkanie Zespołów Wychowawczych – on-line.

23.

19.05.2023

piątek

do godz. 16:00

Wystawienie przewidywanych ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania w klasach pierwszych, drugich i trzecich.

24.

czerwiec

 

 

Młodzieżowa Konferencja Naukowa.

25.

01.06.2023

czwartek

cały dzień

Dzień Sportu Szkolnego.

26.

07.06.2023

środa

16:15

Spotkanie Zespołów Wychowawczych – on-line.

27.

16.06.2023

piątek

do godz. 12:00

Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania w klasach pierwszych, drugich i trzecich.

28.

19.06.2023

poniedziałek

16:00

Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja roczna uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich.

29.

23.06.2023

piątek

9:00

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023

30.

23.06.2023

piątek

12:00

Zebranie Rady Pedagogicznej – podsumowanie działalności dydaktyczno-wychowawczej Szkoły w roku szkolnym 2022/2023

31.

22.06.-26.06.2023

 

 

Rozliczenie dokumentacji szkolnej.