8 października 2021 roku odbyły się wybory na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.
Zgodnie z wyborem społeczności szkolnej III Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku funkcję Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego roku szkolnym 2021/2022 będzie pełniła Zuzanna Obuchowska. Jej zastępcą będzie Patrycja Jacewicz.
Gratulujemy i życzymy owocnej pracy.

opiekun SU Kamil Zakrzewski