Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Białymstoku rozpoczął 31.12.2019 roku realizację projektu „Żeby znowu chcieć - w poszukiwaniu motywacji i radości z nauczania” o numerze 2019-1-PL01-KA101-064598 w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Edukacja szkolna.

W projekcie weźmie udział 10 nauczycieli z ZSO Nr 3 w Białymstoku, którzy wyjadą na zagraniczne kursy i szkolenia. Projekt został przygotowany w celu umożliwienia nauczycielom zdobycia dodatkowej wiedzy i umiejętności oraz jej praktycznego wykorzystania w rozwoju zawodowym i osobistym. Celem głównym projektu jest zwiększenie mobilności kadry edukacyjnej dla podniesienia kompetencji zawodowych w zakresie innowacji metodycznych. Udział nauczycieli w projekcie mobilności podniesie również świadomość i wiedzę nauczycieli w zakresie tematyki radzenia sobie ze stresem, a kursy innowacji metodycznych pomogą przeciwdziałać syndromowi wypalenia zawodowego oraz pozwolą na nowo czerpać satysfakcję z wykonywanego zawodu. Projekt będzie nowym doświadczeniem w zakresie doskonalenia umiejętności zawodowych, językowych i szeroko rozumianego rozwoju osobowego. Nauczyciele nabędą pewności w poruszaniu się w sferze międzynarodowej oraz zdobędą doświadczenie w obszarze organizowania mobilności dla nauczycieli. Udział w projekcie wpłynie pozytywnie na kreowanie dobrego wizerunku naszej szkoły - szkoły na miarę czasów, z profesjonalnie wykwalifikowaną, mobilną kadrą pedagogiczną. Realizacja projektu przyczyni się do tego, że nauczyciele staną się bardziej otwarci na nowości, chłonni wiedzy i nowych rozwiązań, będą ciągle doskonalić swoje umiejętności i modyfikować swój warsztat pracy.

Nauczyciele pragnący wziąć udział w projekcie są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem zgłoszeniowym do projektu oraz wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Oba dokumenty dostępne są w sekretariacie szkoły oraz u koordynatora projektu p. Katarzyny Dral. Termin rekrutacji upływa z dn. 01.02.2020r. Wyniki rekrutacji dostępne będą w sekretariacie szkoły w dn.07.02.2020r.