Dziękujemy wszystkim, którzy głosowali na projekt budowy boiska przy III LO na osiedlu Bojary
______________________________________________________________________________________________________________
01 wrz 2014 Rozkład zajęć – aktualny od 01.09.2014

Wybierz klasę:

0G 1G 2G 3G
1A 1B 1C 1D 1E 1F 1H
2A 2B 2C 2D 2E 2F 2H
3A 3B 3C 3D 3E 3F 3H 3i


pocketlessons_logo

Plan lekcji na urządzenia mobilne

30 sie 2014 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

odbędzie się 1 września 2014 r. (poniedziałek)

Program uroczystości:

godz. 8.00 – Msza Święta w Katedrze

godz. 9.00 - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego na boisku III Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego dla uczniów klasy Ig, klas drugich i trzecich

godz. 10.00 - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w dużej sali gimnastycznej III Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego dla uczniów klasy 0g oraz klas pierwszych

Po spotkaniu z Dyrektorem Szkoły spotkanie z Wychowawcami w wyznaczonych salach

godz. 11.00 - test poziomujący z języka angielskiego dla uczniów klas pierwszych (oprócz klasy 0 G).

godz. 11.45 - test poziomujący z drugiego języka obcego (francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego lub rosyjskiego) dla uczniów klas pierwszych (oprócz klasy 0 G). Prosimy o stawienie się na teście również tych uczniów, którzy nigdy nie uczyli się danego języka.

Wszystkich uczniów obowiązuje strój galowy.

godz. 17.00 – Nabożeństwo w Cerkwi pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy

Sale na spotkanie z Wychowawcami i na test poziomujący z języka angielskiego

I a p. Anna Kietlińska s. 14 (parter)

I b p. Dariusz Kuźniewski s. 15 (parter)

I c p. Grzegorz Dąbrowski s. 16 (parter)

I d p. Joanna Kamocka (w zastępstwie wychowawcy p. Anna Cichocka) s. 13 (parter)

I e p. Leszek Jawor s. 128 (I piętro)

I f p. Maryla Boćkowska s. 129 (I piętro)

0 g p. Maria Bartnicka (w zastępstwie wychowawcy p. Bożena Bogojło) s. 12 (parter)

I h p. Krystyna Ratasiewicz s. 11 (parter)

Sale na test poziomujący z drugiego języka obcego:

Język francuski s. 246, 249 (II piętro)

Język hiszpański s. 12, 13 (parter)

Język niemiecki s. 14, 15, 16 (parter)

Język rosyjski s. 128, 129 (I piętro)

 

30 sie 2014 WYPRAWKA SZKOLNA

WYPRAWKA SZKOLNA

W ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2014r. istnieje możliwość dofinansowania zakupu podręczników na rok szkolny 2014/15 uczniom klas III LO spełniających następujące kryteria:

KRYTERIUM I – dochodowe – dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 539zł netto.

KRYTERIUM II - dochód na osobę w rodzinie przekracza 539 zł netto, ale występują przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej: (ubóstwo; sieroctwo; bezdomność; bezrobocie; niepełnosprawność; długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie; potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi; potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą; trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizm lub narkomania; zdarzenia losowe i sytuacja kryzysowa; klęska żywiołowa lub ekologiczna). – wymagane jest pisemne uzasadnienie wniosku , o przyznaniu pomocy decyduje dyrektor szkoły.

KRYTERIUM IIIniezależnie od kryterium dochodowego – uczeń niepełnosprawny posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (dziecko słabowidzące, niesłyszące, słabosłyszące, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchowa w tym z afazją, z autyzmem w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej).

UWAGA !

Proszę dołączyć razem z wnioskiem kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Kryterium III odnosi się do uczniów klas I – III LO

 Szczegółowe informacje i wnioski
dotyczące warunków ubiegania się o dofinansowanie znajdują się w gabinecie pedagog/psychologa

Termin składania wniosków – do 8 września 2014r.
(pedagog szkolny/psycholog)

 

 

10 sie 2014 Nowa strona www

Wraz z początkiem nowego roku szkolnego startuje nowa strona www naszej szkoły.

Chcemy aby nowa odsłona naszej strony była nowoczesna i funkcjonalna, przystosowana do urządzeń mobilnych (telefony, tablety).

Już teraz możesz zapoznać się z projektem i zgłosić swoje sugestie i uwagi.

Adres strony w budowie: http://3liceum.edu.pl

Uwagi prosimy kierować na email: admin@3lo.bialystok.pl

08 lip 2014 Podręczniki na rok szkolny 2014/2015

Podręczniki dla klas pierwszych na rok szkolny 2014/2015
(uwaga: w klasie 1b, 1c, 1d, 1h – uzupełnienie o zbiór zadań z matematyki – dodane 5.08.2014):

0g
1g
2g
3g
1a
1b-1d1
1c-1d2
1e
1f
1h
2a
2b
2c
2d
2e
2f
2h
3a
3b
3c
3d
3e
3f
3h
3i
04 lip 2014 Nowe boisko w III LO

W głosowaniu na projekty z Budżetu Partycypacyjnego 2015 oddano 39 610 ważnych głosów. Do realizacji zakwalifikowano 15 projektów – 4 duże i 11 małych – które uzyskały największą liczbę głosów.
3 842 głosy zostały oddane na nasz projekt „Z TRÓJKĄ BEZPIECZNIE I ZDROWO!”,
projekt budowy wielofunkcyjnego boiska z nawierzchnią poliuretanową.
Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy swoimi głosami wsparli nasze starania:
rodzicom, uczniom, absolwentom, mieszkańcom Osiedla Bojary, przyjaciołom.
To dla nas bardzo ważne, bo dzięki ogromnemu zaangażowaniu i poparciu wielu osób
nasze marzenia zostaną spełnione i szkoła zyska w 2015 roku nowe bezpieczne boisko,
które będzie obiektem ogólnie dostępnym dla społeczności Osiedla Bojary.
JUŻ TERAZ zyskaliśmy pewność, że wspólnymi siłami możemy tak wiele!

Dziękujemy!!!

30 cze 2014 Uroczyste podsumowanie Debat Samorządów Uczniowskich 2014
Marta Błażewicz z kl. II h, Mateusz Zarzecki z kl. II e oraz p. Barbara Majewska

Marta Błażewicz z kl. II h, Mateusz Zarzecki z kl. II e oraz p. Barbara Majewska

26 czerwca 2014 r. w Pałacyku gościnnym Branickich w Białymstoku odbyło się uroczyste podsumowanie Debat Samorządów Uczniowskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w których udział wzięli uczniowie PG nr 3 PG nr 5, PG nr 7, PG nr 9, PG nr 11, PG nr 20, PG nr 29 oraz II LO, III LO, V LO i XI LO wraz z opiekunami. Naszą szkołę reprezentowali: Marta Błażewicz z kl. II h i Mateusz Zarzecki z kl. II e oraz p. Barbara Majewska – opiekunka Samorządu Uczniowskiego.
Mateusz Zarzecki został uhonorowany tytułem najlepszego mówcy debaty. czytaj więcej…

26 cze 2014 Zakończenie roku szkolnego klas pierwszych i drugich 2013-2014

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013-2014 klas pierwszych i drugich w III LO odbyło się 27.06.2014 r.

Fotorelacja:

 

Poczet sztandarowy III LO

Poczet sztandarowy III LO

czytaj więcej…

26 cze 2014 Ogłoszenie w sprawie Títulos de Bachiller z maja 2013 roku

Niniejszym informuję, że są do odebrania w naszym biurze matury hiszpańskie Título de Bachiller uzyskane w maju 2013 roku.
Można odebrać je osobiście. Przy kolejnej wizycie w szkole zostaną zdeponowane w sekretariacie.
Magdalena Claver Pater
Consejería de Educación
Embajada de España

25 cze 2014 Uczniowie II i w Podlaskim Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku

W dniu 10 czerwca 2014r. uczniowie klasy II i uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych i wykładach w Podlaskim Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku. Na spotkaniu z pracownikami PCKiK omówiono i pokazano drogę krwi od dawcy do biorcy, uczniowie zapoznali się z najnowocześniejszym sprzętem wykorzystywanym przy badaniach i analizie krwi dawcy. Uzyskali również informacje jak zostać dawcą szpiku kostnego. Wyjaśniono na czym polega pobranie komórek z krwi obwodowej oraz z talerza bi odrowego na sali operacyjnej pod znieczuleniem ogólnym. Zapoznano ich także z przysługującymi uprawnieniami dla Honorowych Dawców Krwi i Dawców Szpiku.
Anna Siemienkowicz