Złota szkoła   

 

Dyrekcja III LO zaprasza do udziału w konkursie na Ex Libris Biblioteki szkolnej.

Warunki uczestnictwa:

 • w konkursie mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie III LO
 • technika: grafika komputerowa, rysunek cienkopisem, rysunek tuszem,
 • kolor: czerń i biel,
 • format: nie większy niż: 52 mm x 74 mm,
 • konieczność zawarcia napisu: Ex libris Biblioteki III Liceum Ogólnokształcącego
  im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku lub czytelnego skrótu
 • czytelność napisu,
 • wykorzystanie liter i elementów graficznych,
 • każdy uczestnik wykonuje pracę indywidualnie i samodzielnie
  (nie oceniamy prac zbiorowych)
 • prace konkursowe należy dostarczyć do biblioteki szkolnej
 • termin oddania prac: do 20 kwietnia 2022 r. do godz. 11:00
 • ogłoszenie wyników: 22 kwietnia 2022 r. w przeddzień Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich

Ocena prac konkursowych:
Jury konkursu powołane przez dyrektora III LO Annę Kietlińską oceniać będzie:

 • zgodność z tematem,
 • poziom artystyczny,
 • estetykę,
 • pomysłowość i oryginalność

Nagrody i wyróżnienia:
Najlepsze prace zostaną nagrodzone (nagrody materialne i „niepytki”)

K. Maciejuk, K. Ratasiewicz


****** Aplikacja "czilo" ******


Android

 
iOS