III LO to wysoka jakość kształcenia, wychowania i opieki.
______________________________________________________________________________________________________________