Wycieczki

Krystyna Ratasiewicz

Zawody IV Bieg Niepodległości

Dnia 8 listopada 2019 r. reprezentacja III LO uczestniczyła w IV Biegu Niepodległości organizowanym przez Komendę Wojewódzką Policji i Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych. Przy okazji zawodów, o godzinie 11.11, odbyło się uroczyste odśpiewanie Hymnu Państwowego oraz pokaz dynamicznego zatrzymania groźnych przestępców. Reprezentacja chłopców, w składzie: Tekin Mateusz (3C), Dzienisik Michał (3C) i Jurkowicz Mateusz (2B) zajęła bardzo dobre miejsca 5,12 i 15. Natomiast reprezentacja dziewcząt, w składzie Citko Magdalena (1Fg), Radziwońska Urszula (1Fg) i Kuźnicka Kamila (1Gg), zajęła 12,13 i 17 miejsce. Opiekun Kamil Zakrzewski. Gratulujemy dobrego startu.
Kamil Zakrzewski

Czytaj dalej...

Kolejne sukcesy

W dniu 09.11.2019 roku Międzyszkolny Chór Żeński przy III LO im. K.K. Baczyńskiego w Białymstoku pod dyrekcją Anny Olszewskiej uczestniczył w XV Międzynarodowym Festiwalu  Rybnicka Jesień Chóralna! W festiwalu wzięło udział 17 chórów z całej Polski.
Występy oceniało jury w składzie:
prof. Milan Kolena – Uniwersytet Sztuk Performatywnych w Bratysławie
- prof. Benedykt Błoński – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 
- prof. Joanna Glenc – Instytut Muzyki Uniwersytetu Śląskiego
Międzyszkolny Chór Żeński przy III LO im. K.K. Baczyńskiego w Białymstoku w konkursie tym zdobył ZŁOTY DYPLOM (93 pkt.) w kategorii chórów jednorodnych oraz I MIEJSCE w tej Kategorii.
Anna Olszewska

Czytaj dalej...

XXVIII Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK

Etap szkolny XXVIII Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK odbędzie się 27 listopad a( środa) o godzinie 10.05 w sali 249. Uczniów zainteresowanych udziałem w olimpiadzie prosimy o zgłoszenie się do swojego nauczyciela biologii do 25 listopada.
Małgorzata Łupińska
Podczas olimpiady sprawdzana jest wiedza i umiejętności uczestników z zakresu istniejących zagrożeń zdrowotnych, sposobów ochrony zdrowia, ochrony środowiska oraz zasad zdrowego stylu życia, a w szczególności:
− zasad higieny osobistej i otoczenia ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia i higieny jamy ustnej;
− zasad zdrowego żywienia;
− znaczenia aktywności ruchowej dla zdrowia człowieka;
− prawidłowego rozkładu dnia ucznia i odpowiednich form wypoczynku;
− problematyki ochrony środowiska naturalnego;
− profilaktyki uzależnień (od nikotyny, alkoholu i narkotyków);
− zapobiegania chorobom zakaźnym (szczególnie HIV/AIDS) i cywilizacyjnym;
− zapobiegania urazom i wypadkom (w domu, szkole oraz w drodze);
− zasad udzielania pierwszej pomocy;
− podstawowych wiadomości o ruchu czerwonokrzyskim.
Czytaj dalej...

"Słodka" współpraca z Jadłodzielnią...

Na terenie naszej szkoły zakończyła się zbiórka dżemów i czekolad. Produkty będą przekazane we wtorek opiekunom białostockiej Jadłodzielni. W akcji uczestniczyli uczniowie klas: 3b, 3e, 3g, 2f, 2g, 1b, 1e, 1f, 1d (pod). Zaplanowane jest też spotkanie z opiekunami Jadłodzielni dla uczniów klas 1b, 1d (pod). Wszystkim ofiarodawcom "słodkich darów" serdecznie dziękujemy.
Koordynatorzy akcji: prof. Maryla Boćkowska, prof. Anna Siemienkowicz
-Zespół do działań charytatywnych "Trójka pomaga"

Czytaj dalej...

Log in