Wycieczki

Pielgrzymka 2015

9 października 2015 uczniowie klas trzecich wzięli udział w pielgrzymce maturzystów do Częstochowy. Z naszej szkoły wyruszyły dwa autokary młodzieży wraz z nauczycielami. Opiekę sprawowali katecheci: Ks. J. Ciuchna, P. B. Gołub, P. H. Maksiewicz oraz P. E. Zaniewska, P. M. Magusiewicz oraz P. J. Radziwońska.  Zanim dotarliśmy do Częstochowy odwiedziliśmy na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej pobliski Olsztyn, gdzie znajdują się ruiny warowni pochodzące z roku 1349. W tamtym czasie król Kazimierz Wielki poddał przebudowie niegdyś drewniany gród i na jego miejsce powstała twierdza murowana. Zamek miał chronić zachodnie granice Królestwa Polskiego przed najazdem od strony Śląska i Czech. W roku 1655 zamek został zdobyty i zniszczony przez Szwedów i niestety od tej pory zamek popadał w ruinę. Natomiast na Jasnej Górze uczniowie mieli okazję napełnić się duchową siłą na kolejne dni przygotowań do egzaminu maturalnego, przeżyć radość ze spotkania z rówieśnikami , ale przede wszystkim spotkać się z Panią Jasnogórską, która daje szczególne łaski i wsparcie .
Był to czas radości i nadziei, przemyśleń oraz zatrzymania się na chwilę pośród natłoku spraw i problemów jakie niesie ze sobą codzienność.
Helena Maksiewicz

Log in