Studniówka

„Niech żyje Bal….”

To pierwsze słowa, które usłyszeli goście tegorocznego Balu Studniówkowego III Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku. Uroczystość odbyła się dnia 16 stycznia 2016 r. w Dworku „Tryumf”.
Na wstępie wszystkich przybyłych powitała uczennica klasy IIC, Anita Myśliwiec, fantastycznym wykonaniem piosenki Maryli Rodowicz.
Inauguracji Balu Studniówkowego dokonała Dyrektor szkoły Pani Małgorzata Górniak.
Imprezę poprowadzili uczniowie: Kinga Truszkowska (IIIC) oraz Mateusz Bagilcz (IIIB).
Bal Studniówkowy nie mógłby się odbyć gdyby nie wysiłek i zaangażowanie rodziców. Nad przygotowaniem czuwał komitet organizacyjny w składzie: pani Magda Trybulska, pani Halina Żaworonek, pani Małgorzata Truskolaska, pan Tomasz Perzyna.
Do tanecznej parady zjawiskowego poloneza przygotowywała uczniów prof. Urszula Jaworska.
Wychowawcy klas trzecich zostali mile zaskoczeni otrzymanymi upominkami. Były to pięknie malowane karykatury, tworzone przez pryzmat spostrzeżeń wychowanków. Moment wręczenia upominków uświetnił występ Aleksandry Piktel uczennicy klasy IIIB.
„Ale to już było i nie wróci więcej…” – tak śpiewa Maryla Rodowicz, a nam zostały wspomnienia z cudownej studniówki.
Podczas Balu Studniówkowego na ręce Pani Dyrektor Małgorzaty Górniak, został przekazany symboliczny czek z darowizną dla hospicjum. Był to prezent od maturzystów naszego liceum. W zamian za nasz dobry gest, otrzymaliśmy oficjalne podziękowanie za ofiarowaną pomoc.

Beata Parciak, Małgorzata Schroeder, Róża Trybulska 

Log in