Ślubowanie

Terminarz I semestru

TERMINARZ PRAC RADY PEDAGOGICZNEJ
III Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku
w roku szkolnym 2018/2019

I SEMESTR

L.p.

Data

Dzień tygodnia

Godzina

Wydarzenie

1.     

03.09.2018

poniedziałek

9.00

Klasy   II i III

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego (duża sala gimnastyczna).

2.     

    10.00 klasy I

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego (duża sala gimnastyczna) z udziałem Międzyszkolnego Chóru Żeńskiego.

Spotkanie z Wychowawcami w wyznaczonych salach:

- diagnoza wstępna dla uczniów kl. I – test poziomujący z języka angielskiego

3.     

wrzesień

    Konkurs o życiu i twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (wszystkie klasy I)

4.     

wrzesień – październik 2018

    Diagnoza wstępna – testy kompetencji w klasach I (j. polski, matematyka) we wszystkich klasach na tym samym poziomie, historia – kl. I a, WOS - grupa z kl. I a; fizyka – kl. I b, grupa z kl. I c; informatyka kl. I b, geografia grupa z kl. I c, kl. I d; biologia kl. I e, f, g; chemia kl. I e, f, g;

5.     

04. 09. 2018

wtorek

10.30- 15.00

Przesłuchania uczennic do Międzyszkolnego Chóru Żeńskiego w czytelni

6.     

12.09.2018

środa

16.30

Ślubowanie Uczniów klas I (duża sala gimnastyczna) z udziałem Międzyszkolnego Chóru Żeńskiego

7.     

17.00

Spotkanie Dyrektora Szkoły z Rodzicami Uczniów klas I (duża sala gimnastyczna - prezentacja szkoły)

Po spotkaniu z Dyrektorem Szkoły zebranie Rodziców Uczniów klas I z Wychowawcami w wyznaczonych salach

8.     

9.     

13.09.2018

czwartek

16.30

Zebranie Rady Pedagogicznej.

Przedstawienie przez Dyrektora planu nadzoru pedagogicznego. Zatwierdzenie planu pracy szkoły, programu wychowawczo - profilaktycznego, projektu ewaluacji wewnętrznej, planu WDN. Analiza wyników egzaminów maturalnych, losy absolwentów.

10. 

14. 09. 2018

 

piątek

16.00

16.30

 

Zebranie po jednym przedstawicielu rodziców uczniów wszystkich klas III dotyczące organizacji studniówki w sali 11.

Zebranie po jednym przedstawicielu rodziców uczniów wszystkich klas II dotyczące organizacji połowinek w sali 249

Spotkanie Dyrektora Szkoły z Rodzicami Uczniów klas II i III (duża sala gimnastyczna).

Po spotkaniu z Dyrektorem Szkoły zebranie Rodziców Uczniów z Wychowawcami w wyznaczonych salach.

11. 

20. – 21. 09. 2018

czwartek- piątek

  Wyjazd integracyjny dla uczniów wszystkich klas pierwszych.

12. 

28.09.2018

piątek

  Termin złożenia wstępnych deklaracji maturalnych oraz opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej o dostosowaniu warunków i formy egzaminu maturalnego do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych absolwenta.

13. 

04. 10.2018

czwartek

16.30

Otrzęsiny klas pierwszych

14. 

04.10.2018

czwartek

  Uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej połączona ze Świętem Szkoły Spektakl będzie pokazany trzy razy dla poszczególnych poziomów klas

15. 

05. – 06. 10. 2018

piątek - sobota

  Pielgrzymka Maturzystów do Częstochowy

16. 

11. 2018

    Szkolenie Rady Pedagogicznej z zakresu komunikacji interpersonalnej nauczyciel – rodzic grupa I

17. 

11. 2018

    Szkolenie Rady Pedagogicznej z zakresu komunikacji nauczyciel –rodzic grupa II

18. 

9.11.2018

piątek

11.11

Uroczystość szkolna z okazji Święta Niepodległości.

19. 

9. 11. 2018

piątek

18.00-24.00

Połowinki klas II

20. 

11. 2018

    Matury próbne dla klas trzecich z matematyki (poziom podstawowy i rozszerzony), z języka polskiego (pp i pr), z języka angielskiego (pp i pr) oraz z pozostałych przedmiotów zadeklarowanych przez uczniów

21. 

15.11.2018

czwartek

17.00-19.00

Konsultacje ze wszystkimi Nauczycielami dla Rodziców Uczniów klas I, II i III.

22. 

14. 12. 2018

piątek

  Termin poinformowania rodziców uczniów o przewidywanych śródrocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania.

23. 

20. 12. 2018

czwartek

  Koncert Bożonarodzeniowy (duża sala gimnastyczna)

Wigilia Rady Pedagogicznej.

24. 

23.12 – 31.12.2018

    Zimowa przerwa świąteczna.

25. 

16.01.2019

środa

do godz. 12.00

Ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych.

26. 

17.01.2019

czwartek

16.30

Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja śródroczna i podsumowanie pracy w I semestrze roku szk. 2018/2019.

27. 

20.01.2019

niedziela

19.00

Studniówka

28. 

21.01. – 04.02.2019

    Ferie zimowe.

Więcej w tej kategorii: Terminarz II semestru »

Log in