Ślubowanie

Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS

Zapraszamy zainteresowanych uczniów do udziału w Wojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy o HIV/AIDS, która będzie przebiegała w trzech etapach:
- szkolnym (pięciu uczniów z najlepszymi wynikami kwalifikuje się do kolejnego etapu)
- powiatowym (trzech najlepszych uczniów kwalifikuje się do kolejnego etapu)
- wojewódzkim
Od uczestników Olimpiady wymagana będzie wiedza z zakresu:
 1. Pochodzenia, budowy i biologii wirusa HIV.
 2. Patogenezy zakażeń HIV.
 3. Dróg szerzenia się zakażeń HIV, czynników i okoliczności sprzyjających zakażeniu.
 4. Chorób przenoszonych drogą płciową.
 5. Objawów klinicznych, przebiegu zakażeń HIV i AIDS.
 6. Zapobiegania chorobom przenoszonym drogą płciową.
 7. Praw człowieka w kontekście HIV/AIDS.
 8. Psychospołecznych problemów zakażonych HIV i chorych na AIDS.
 9. Testowania w kierunku HIV.
 10. Opieki nad osobami żyjącymi z HIV i chorymi na AIDS.
 11. Organizacji i instytucji zajmujących się problematyką HIV i AIDS w Polsce oraz na terenie województwa podlaskiego.
 12. Ogólnopolskich kampanii społecznych podejmowanych w zakresie profilaktyki HIV/AIDS.
Zainteresowani uczniowie proszeni są o zgłaszania chęci udziału w olimpiadzie do swoich nauczycieli biologii do 25 września 2019 r.
Małgorzata Łupińska

Log in