Podręczniki

Rodzice

Rodzice (3)

Rada Rodziców przy III LO

Numer konta Rady Rodziców: 95 1500 1344 1213 4003 4389 0000

Skład osobowy Prezydium Rady Rodziców w r. szkolnym 2015/2016 PRR_2016-2017
Skład osobowy Prezydium Rady Rodziców w r. szkolnym 2014/2015 pdf icon
Skład osobowy Prezydium Rady Rodziców w r. szkolnym 2013/2014 pdf icon
Skład osobowy Prezydium Rady Rodziców w r. szkolnym 2012/2013 pdf icon
Skład osobowy Prezydium Rady Rodziców w r. szkolnym 2011/2012 pdf icon
Skład osobowy Prezydium Rady Rodziców w r. szkolnym 2010/2011 pdf icon
Skład osobowy Prezydium Rady Rodziców w r. szkolnym 2009/2010 pdf icon
Skład osobowy Prezydium Rady Rodziców w r. szkolnym 2008/2009 pdf icon
Skład osobowy Prezydium Rady Rodziców w r. szkolnym 2007/2008 pdf icon

Sprawozdanie z wykonania budżetu Rady Rodziców za rok szkolny 2014/2015 pdf icon

Czytaj dalej...

Terminarz II semestru

TERMINARZ PRAC RADY PEDAGOGICZNEJ
III Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku
w roku szk. 2017/2018 - II semestr

 

 

L.p.

Data

Dzień tygodnia

Godzina

Wydarzenie

1.      

8.02.2018

czwartek

17.00

Spotkanie Rodziców uczniów klas I oraz III z Wychowawcami w wyznaczonych salach

(Parking dla Rodziców przy Urzędzie Miejskim – wjazd od ul. Ogrodowej)

2.      

8.02.2018

czwartek

17.30

Spotkanie Rodziców uczniów klas II z Dyrektorem Szkoły (duża sala gimnastyczna) w celu przekazania informacji o planowanej I Uczniowskiej Konferencji Naukowej

Po prezentacji Konferencji ok. godz. 18.00 Rodzice klas II udają się na spotkania z Wychowawcami w wyznaczonych salach

 

(Parking dla Rodziców przy Urzędzie Miejskim – wjazd od ul. Ogrodowej)

3.      

13.02.2018

wtorek

10.50 – 11.10

Spotkanie Zespołów Wychowawczych kl. I, II i III z Dyrektorem, Wicedyrektorami, Pedagogiem Szkolnym, Psychologiem

4.      

do 15.02.2018

    Przesłanie do OKE w formie elektronicznej informacji obejmującej dane zawarte w deklaracjach i oświadczeniach złożonych przez zdających

5.      

15. 02. 2018

czwartek

16.30

Zebranie Rady Pedagogicznej:

1.Szkolenie ,,Kompetencje interpersonalne nauczyciela i ucznia. Relacje nauczyciel – uczeń’’.

2.Omówienie wyników matur próbnych z listopada 2017 oraz stycznia 2018 oraz przedstawienie propozycji wypracowanych przez Zespoły Przedmiotowe

6.      

21. 02. 2018

środa

9.10 – 12.50

Obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego (klasy humanistyczne)

7.      

27. 02. 2018

wtorek

9.00

Spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską

8.      

12, 13, 14. 03. 2018

poniedziałek, wtorek, środa

11.00

Rekolekcje Wielkopostne

9.      

19.03.2018

poniedziałek

10.50 – 11.10

Spotkanie Zespołów Wychowawczych kl. II z Dyrektorem, Pedagogiem Szkolnym, Psychologiem

10.  

19. 03. 2018

poniedziałek

do 12.00

Wystawienie przewidywanych ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania w klasach III

11.  

20.03.2018

wtorek

10.50 – 11.10

Spotkanie Zespołów Wychowawczych kl. I i III z Wicedyrektorami, Pedagogiem Szkolnym, Psychologiem

12.  

22.03.2018

czwartek

17.30 – 19.00

Konsultacje dla rodziców uczniów wszystkich klas z nauczycielami

13.  

23. 03. 2018

piątek

12.00 – 16.00

Dzień Otwarty

14.  

29. 03 – 3.04.2018

czwartek - wtorek

  Wiosenna przerwa świąteczna

 

15.  

16.04.2018

poniedziałek

10.50 – 11.10

Spotkanie Zespołów Wychowawczych kl. II z Dyrektorem, Pedagogiem Szkolnym, Psychologiem

16.  

17.04.2018

wtorek

10.50 – 11.10

Spotkanie Zespołów Wychowawczych kl. I i III z Wicedyrektorami, Pedagogiem Szkolnym, Psychologiem

17.  

18.04.2018

środa

do 12.00

Ostateczny termin wystawiania ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania w klasach III

18.  

20. 04.2018

piątek

10.00

Uroczystość jubileuszowa z okazji XX edycji wręczenia Nagrody Dobrego Polaka im. Jana Żądło

19.  

20. 04.2018

piątek

15.00

Zebranie Rady Pedagogicznej:

Klasyfikacja końcowa uczniów klas III oraz przypomnienie procedur maturalnych

20.  

24.04.2018

wtorek

do 12.00

Złożenie przez wychowawców klas III do podpisu Dyrektorowi Szkoły świadectw ukończenia szkoły, nagród, listów gratulacyjnych

21.  

do 27.04.2018

piątek

  Poinformowanie uczniów, absolwentów o strukturze i formie egzaminu maturalnego oraz o zasadach jego organizacji i przebiegu

22.  

27.04.2018

piątek

8.15

Lekcje skrócone dla kl. I i II zaczną się od godz. 10.00

Zakończenie roku w klasach III (uroczyste rozdanie świadectw ukończenia szkoły, nagród oraz wręczenie aktów nadania tytułu „Przyjaciel Trójki” rodzicom uczniów klas III).

Przygotowanie stolików i krzeseł do matury – kl. II

23.  

04,07,08. 05.2018

piątek,

poniedziałek, wtorek

  Dni wolne (matury)

24.  

14.05.2018

poniedziałek

10.50 – 11.10

Spotkanie Zespołów Wychowawczych kl. II z Dyrektorem, Pedagogiem Szkolnym, Psychologiem

25.  

15.05.2018

wtorek

10.50 – 11.10

Spotkanie Zespołu Wychowawczego kl. I z Wicedyrektorem, Pedagogiem Szkolnym, Psychologiem

26.  

16.05.2018

środa

do 12.00

Wystawienie przewidywanych rocznych ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania uczniom klas I i II

27.  

druga połowa maja 2018

    Matury próbne dla klas drugich

28.  

30.05.2018

środa

10.00

Inauguracja I Uczniowskiej Konferencji Naukowej (wszyscy uczniowie klas drugich)

29.  

4 - 5.06. 2018

poniedziałek - wtorek

  I Uczniowska Konferencja Naukowa – sesja wyjazdowa (I tura - uczniowie klas drugich)

30.  

6 - 7.06. 2018

środa - czwartek

  I Uczniowska Konferencja Naukowa – sesja wyjazdowa (II tura - uczniowie klas drugich)

31.  

11.06.2018

poniedziałek

10.50 – 11.10

Spotkanie Zespołów Wychowawczych kl. II z Dyrektorem, Pedagogiem Szkolnym, Psychologiem

32.  

12.06.2018

wtorek

10.50 – 11.10

Spotkanie Zespołu Wychowawczego kl. I z Wicedyrektorem, Pedagogiem Szkolnym, Psychologiem

33.  

15.06.2018

piątek

do 12.00

Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych w klasach I i II

34.  

19.06.2018

wtorek

  Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

35.  

19.06.2018

wtorek

9.00

Rada Pedagogiczna – klasyfikacja roczna uczniów klas I i II

36.  

21.06.2018

czwartek

do 12.00

Złożenie do podpisu Dyrektorowi Szkoły świadectw, nagród, listów gratulacyjnych przez wychowawców klas I i II oraz dzienników nauczania indywidualnego

37.  

22.06.2018

piątek

9.00

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

38.  

22.06.2018

piątek

11.00

Rada Pedagogiczna – podsumowanie działalności dydaktyczno – wychowawczej szkoły w roku szkolnym 2017/2018

 

 

 W czasie rekolekcji wielkopostnych będą skrócone lekcje oraz inny rozkład lekcji, ponieważ nauczyciele języka polskiego i języków obcych zamiast lekcji będą prowadzić próbne ustne egzaminy maturalne dla uczniów klas trzecich.

 

 
Czytaj dalej...

Terminarz I semestru

TERMINARZ PRAC RADY PEDAGOGICZNEJ
III Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku
w roku szkolnym 2018/2019

I SEMESTR

L.p.

Data

Dzień tygodnia

Godzina

Wydarzenie

1.     

03.09.2018

poniedziałek

9.00

Klasy   II i III

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego (duża sala gimnastyczna).

2.     

    10.00 klasy I

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego (duża sala gimnastyczna) z udziałem Międzyszkolnego Chóru Żeńskiego.

Spotkanie z Wychowawcami w wyznaczonych salach:

- diagnoza wstępna dla uczniów kl. I – test poziomujący z języka angielskiego

3.     

wrzesień

    Konkurs o życiu i twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (wszystkie klasy I)

4.     

wrzesień – październik 2018

    Diagnoza wstępna – testy kompetencji w klasach I (j. polski, matematyka) we wszystkich klasach na tym samym poziomie, historia – kl. I a, WOS - grupa z kl. I a; fizyka – kl. I b, grupa z kl. I c; informatyka kl. I b, geografia grupa z kl. I c, kl. I d; biologia kl. I e, f, g; chemia kl. I e, f, g;

5.     

04. 09. 2018

wtorek

10.30- 15.00

Przesłuchania uczennic do Międzyszkolnego Chóru Żeńskiego w czytelni

6.     

12.09.2018

środa

16.30

Ślubowanie Uczniów klas I (duża sala gimnastyczna) z udziałem Międzyszkolnego Chóru Żeńskiego

7.     

17.00

Spotkanie Dyrektora Szkoły z Rodzicami Uczniów klas I (duża sala gimnastyczna - prezentacja szkoły)

Po spotkaniu z Dyrektorem Szkoły zebranie Rodziców Uczniów klas I z Wychowawcami w wyznaczonych salach

8.     

9.     

13.09.2018

czwartek

16.30

Zebranie Rady Pedagogicznej.

Przedstawienie przez Dyrektora planu nadzoru pedagogicznego. Zatwierdzenie planu pracy szkoły, programu wychowawczo - profilaktycznego, projektu ewaluacji wewnętrznej, planu WDN. Analiza wyników egzaminów maturalnych, losy absolwentów.

10. 

14. 09. 2018

 

piątek

16.00

16.30

 

Zebranie po jednym przedstawicielu rodziców uczniów wszystkich klas III dotyczące organizacji studniówki w sali 11.

Zebranie po jednym przedstawicielu rodziców uczniów wszystkich klas II dotyczące organizacji połowinek w sali 249

Spotkanie Dyrektora Szkoły z Rodzicami Uczniów klas II i III (duża sala gimnastyczna).

Po spotkaniu z Dyrektorem Szkoły zebranie Rodziców Uczniów z Wychowawcami w wyznaczonych salach.

11. 

20. – 21. 09. 2018

czwartek- piątek

  Wyjazd integracyjny dla uczniów wszystkich klas pierwszych.

12. 

28.09.2018

piątek

  Termin złożenia wstępnych deklaracji maturalnych oraz opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej o dostosowaniu warunków i formy egzaminu maturalnego do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych absolwenta.

13. 

04. 10.2018

czwartek

16.30

Otrzęsiny klas pierwszych

14. 

04.10.2018

czwartek

  Uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej połączona ze Świętem Szkoły Spektakl będzie pokazany trzy razy dla poszczególnych poziomów klas

15. 

05. – 06. 10. 2018

piątek - sobota

  Pielgrzymka Maturzystów do Częstochowy

16. 

11. 2018

    Szkolenie Rady Pedagogicznej z zakresu komunikacji interpersonalnej nauczyciel – rodzic grupa I

17. 

11. 2018

    Szkolenie Rady Pedagogicznej z zakresu komunikacji nauczyciel –rodzic grupa II

18. 

9.11.2018

piątek

11.11

Uroczystość szkolna z okazji Święta Niepodległości.

19. 

9. 11. 2018

piątek

18.00-24.00

Połowinki klas II

20. 

11. 2018

    Matury próbne dla klas trzecich z matematyki (poziom podstawowy i rozszerzony), z języka polskiego (pp i pr), z języka angielskiego (pp i pr) oraz z pozostałych przedmiotów zadeklarowanych przez uczniów

21. 

15.11.2018

czwartek

17.00-19.00

Konsultacje ze wszystkimi Nauczycielami dla Rodziców Uczniów klas I, II i III.

22. 

14. 12. 2018

piątek

  Termin poinformowania rodziców uczniów o przewidywanych śródrocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania.

23. 

20. 12. 2018

czwartek

  Koncert Bożonarodzeniowy (duża sala gimnastyczna)

Wigilia Rady Pedagogicznej.

24. 

23.12 – 31.12.2018

    Zimowa przerwa świąteczna.

25. 

16.01.2019

środa

do godz. 12.00

Ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych.

26. 

17.01.2019

czwartek

16.30

Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja śródroczna i podsumowanie pracy w I semestrze roku szk. 2018/2019.

27. 

20.01.2019

niedziela

19.00

Studniówka

28. 

21.01. – 04.02.2019

    Ferie zimowe.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

Log in