Podręczniki

Stypendia za innowacyjną myśl techniczną

Decyzją Kapituły ds. stypendiów za innowacyjną myśl techniczną dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów, stypendium za innowacyjną myśl techniczną otrzymało 10 uczniów III Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego w Białymstoku.

Wyróżnieni uczniowie to:

Michał Bućko kl. 2b
Rafał Kazimierski kl. 2b
Monika Gregorczuk kl. 2b
Patrycja Wasilewska kl. 2b
Emilia Maria Kulikowska kl. 2b
Paulina Konopko kl. 2b
Marek Nowik kl. 2b
Bartłomiej Łotko kl. 2b
Bartłomiej Staszyński kl. 2b


(Opiekun merytoryczny: p. Grzegorz Nowik)


Dominik Jerzy Jurczak kl. 2b

(Opiekun merytoryczny p. Andrzej Niczyporuk).

Gratulujemy!

Log in