Plan lekcji

Terminarz I semestru

TERMINARZ PRAC RADY PEDAGOGICZNEJ
III Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku
w roku szk. 2017/2018

I SEMESTR

L.p

Data

Dzień tygodnia

Godzina

Wydarzenie

1.        

04.09.2017

poniedziałek

9.00

Klasy II i III

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego (duża sala gimnastyczna).

2.        

    10.00 klasy I

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego (duża sala gimnastyczna) z udziałem Międzyszkolnego Chóru Żeńskiego.

Spotkanie z Wychowawcami w wyznaczonych salach:

- diagnoza wstępna dla uczniów kl. I – test poziomujący z języka angielskiego

- przypomnienie informacji o grupie międzyoddziałowej z języka hiszpańskiego przygotowującej do certyfikatu Dele B2 w wymiarze 3 godzin tygodniowo przez 3 lata nauki oraz o rozmowie kwalifikacyjnej w języku hiszpańskim dla kandydatów do tej grupy, jeżeli kandydat nie przedstawił certyfikatu językowego potwierdzającego znajomość języka hiszpańskiego na poziomie A 2 lub nie jest absolwentem klasy dwujęzycznej;

- zebranie brakujących wpłat na wyjazd integracyjny;

- rozdanie deklaracji o nauce religii lub etyki;

- prezentacja szkoły

3.        

wrzesień – październik 2017

    Diagnoza wstępna – testy kompetencji w   klasach I (j. polski, matematyka) we wszystkich klasach na tym samym poziomie, historia – kl. I a, WOS - grupa z kl. I a; fizyka – kl. I b, grupa z kl. I c; informatyka kl. I b, grupa z kl. I c; geografia grupa z kl. I c, kl. I d; biologia kl. I e, f, g; chemia kl. I e, f, g;

4.        

05. 09. 2017

wtorek

10.00- 15.00

Przesłuchania uczennic do Międzyszkolnego Chóru Żeńskiego w s. 14.

5.        

06. – 07. 09. 2017

środa - czwartek

  Wyjazd integracyjny dla uczniów wszystkich klas pierwszych.

6.        

12. – 15. 09. 2017

wtorek - piątek

  Wyjazd na żagle 24 osób (z różnych klas trzecich) do Giżycka, Kietlic, Trygortu

7.        

13.09.2017

środa

16.30

Ślubowanie Uczniów klas I (duża sala gimnastyczna) z udziałem Międzyszkolnego Chóru Żeńskiego

8.        

17.00

Spotkanie Dyrektora Szkoły z Rodzicami Uczniów klas I (duża sala gimnastyczna - prezentacja szkoły)

Po spotkaniu z Dyrektorem Szkoły zebranie Rodziców Uczniów klas I z Wychowawcami w wyznaczonych salach

9.        

10.     

14.09.2017

czwartek

16.30

Zebranie Rady Pedagogicznej.

Przedstawienie przez Dyrektora planu nadzoru pedagogicznego. Zatwierdzenie planu pracy szkoły, programu wychowawczego i szkolnego programu profilaktyki, projektu ewaluacji wewnętrznej, planu WDN. Analiza wyników egzaminów maturalnych, losy absolwentów.

11.     

15. 09. 2017

 

piątek

16.00

16.30

 

Zebranie po jednym przedstawicielu rodziców uczniów wszystkich klas III dotyczące organizacji studniówki w sali 250 (p. Klimiuk).

Zebranie po jednym przedstawicielu rodziców uczniów wszystkich klas II dotyczące organizacji połowinek w sali 251 (p. Radziwońska i p. Waszczuk).

Spotkanie Dyrektora Szkoły z Rodzicami Uczniów klas II i III (duża sala gimnastyczna).

Po spotkaniu z Dyrektorem Szkoły zebranie Rodziców Uczniów z Wychowawcami w wyznaczonych salach.

12.     

29.09.2017

piątek

  Termin złożenia wstępnych deklaracji maturalnych oraz opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej o dostosowaniu warunków i formy egzaminu maturalnego do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych absolwenta.

13.     

05. 10.2017

czwartek

16.30

Otrzęsiny klas pierwszych (p. B. Żamojda).

14.     

06. – 07. 10. 2017

piątek - sobota

  Pielgrzymka Maturzystów do Częstochowy

15.     

07 – 08.10.2017

    Podsumowanie Międzynarodowego Projektu „Z biegiem Niemna”

16.     

26. 10. 2017

czwartek

14.00 – 17.00

Szkolenie Rady Pedagogicznej w ramach projektu MEN „Upowszechnianie wśród pracowników szkoły umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz wiedzy o zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia”. Szkolenie przeprowadzi p. Miłuch–Szewczyk.

W tym dniu lekcje zostaną skrócone.

17.     

27.10.2017

piątek

  Uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej połączona ze Świętem Szkoły z udziałem Międzyszkolnego Chóru Żeńskiego. Udział biorą uczniowie klas pierwszych.

18.     

10.11.2017

piątek

10.05

12.05

13.55

Uroczystość szkolna z okazji Święta Niepodległości. Spektakl będzie pokazany trzy razy dla poszczególnych poziomów klas – mała sala gimnastyczna

19.     

16.11.2017

czwartek

17.00-19.00

Konsultacje ze wszystkimi Nauczycielami dla Rodziców Uczniów klas I, II i III.

20.     

24. 11. 2017

piątek

18.00-24.00

Połowinki klas II.

21.     

11. 2017

    Matury próbne dla klas trzecich z matematyki (poziom podstawowy i rozszerzony), z języka polskiego (pp i pr), z języka angielskiego (pp i pr) oraz z pozostałych przedmiotów zadeklarowanych przez uczniów

22.     

15. 12. 2017

piątek

  Termin poinformowania rodziców uczniów o przewidywanych śródrocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania.

23.     

21. 12. 2017

czwartek

  Koncert Bożonarodzeniowy (duża sala gimnastyczna)

Wigilia Rady Pedagogicznej.

24.     

22. 12. 2017

piątek

  Wigilie klasowe

25.     

23.12 – 31.12.2017

    Zimowa przerwa świąteczna.

26.     

17.01.2018

środa

do godz. 12.00

Ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych.

27.     

18.01.2018

czwartek

16.30

Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja śródroczna i podsumowanie pracy w I semestrze roku szk. 2017/2018.

28.     

22.01. – 04.02.2018

    Ferie zimowe.

29.     

03.02.2018

sobota

19.00

Studniówka

Więcej w tej kategorii: Terminarz II semestru »

Log in