Otrzęsiny

Spotkania z Dyrektorem Szkoły i Wychowawcami klas

Szanowni Rodzice uczniów III Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego w Białymstoku, serdecznie zapraszamy na spotkanie z Dyrektorem Szkoły i Wychowawcami klas.

Parking dla rodziców dostępny jest przy Urzędzie Miejskim (wjazd od ul. Ogrodowej).

Zebrania odbędą się według poniższego harmonogramu:

Klasy pierwsze - wtorek 07.09.2021

O godzinie 18:00 spotkanie z Dyrektorem Szkoły w dużej sali gimnastycznej, następnie zebrania z Wychowawcami klas:
Klasa Ia - sala 371
Klasa Ib - sala 12
Klasa Ic - sala 13
Klasa Id - sala 372
Klasa Ie - sala 249
Klasa If - sala 243
Klasa Ig - sala 16

Klasy II i III po szkole podstawowej - środa 08.09.2021

O godzinie 18:00 zebrania z Wychowawcami klas:
Klasa IIa - sala 15
Klasa IIb - sala 16
Klasa IIc - sala 13
Klasa IId - sala 129
Klasa IIe - sala 249
Klasa IIf - sala 366
Klasa IIg - sala 243

Klasa IIIa - sala 135
Klasa IIIb - sala 364
Klasa IIIc - sala 251
Klasa IIId - zebranie przełożone na czwartek
Klasa IIIe - sala 128
Klasa IIIf - sala 246
Klasa IIIg - sala 12

Klasy III po gimnazjum - czwartek 09.09.2021

O godzinie 18:00 spotkanie z Dyrektorem Szkoły w dużej sali gimnastycznej, następnie zebrania z Wychowawcami klas:

Klasa IIIdP - sala 128 godz. 18:00 (bez spotkania z Dyrektorem Szkoły)
Klasa IIIa - sala 14
Klasa IIIb - sala 129
Klasa IIIc - sala 12
Klasa IIId - sala 11
Klasa IIIe - sala 13
Klasa IIIf - sala 16
Klasa IIIg - sala 15

Serdecznie zapraszamy, licząc na Państwa obecność
Dyrekcja Szkoły

Log in