Konkursy przedmiotowe

Konkurs plastyczny "Jesienią malowane"

Zapraszamy do udziału w międzyszkolnym konkursie plastycznym "Jesienią malowane".
Regulamin konkursu:
- dopuszczalne są jedynie prace indywidualne;
- każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę;
- pracę wykonujemy na formacie A3;
- technika pracy jest dowolna;
- do każdej pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia;
- wszystkie prace powinny być również opisane na odwrocie za pomocą metryczki: imię i nazwisko autora, wiek (klasa), nazwa szkoły, telefon;

 Przy ocenie i nagradzaniu prac brane będą pod uwagę:
- walory artystyczne takie jak: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania;
- oryginalność i pomysłowość w ukazaniu tematu;
- samodzielność wykonania;
- estetyka wykonania pracy;

Termin składnia prac upływa 13 listopada 2020 r.

Informacje szczegółowe w bibliotece szkolnej - zapraszamy.

Log in