Integracja

Krystyna Ratasiewicz

Międzynarodowy Szczeciński Festiwal Muzyki Sakralnej

W dniach 16-17 października 2020 roku odbył się Międzynarodowy Szczeciński Festiwal Muzyki Sakralnej.
Jury w składzie:
 • dr hab. Elżbieta Wtorkowska – przewodnicząca
 • Dr hab. Monika Kolasa-Hladikova
 • Dr Aleksandra Janus
 • Dr Lucia Beresova
 • dr hab. Iwona Wiśniewska-Salamon – sekretarz
po wysłuchaniu prezentacji konkursowych dziewięciu chórów w sześciu regulaminowych kategoriach,  w tym czterech nadesłanych nagrań postanowiło przyznać Międzyszkolnemu Chórowi Żeńskiemu przy III Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Białymstoku po dyrekcją prof. dr hab. Anny Olszewskiej następujące nagrody i wyróżnienia:
 • Złote Pasmo – 97 pkt. w kategorii C – chóry jednorodne
 • Nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie utworu sakralnego z okazji 100-lecia urodzin Świętego Jana Pawła II: Jan Krutul – Angele Dei
Międzyszkolny Chór Żeński przy III Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Białymstoku był jednym z czterech zespołów, które wzięły udział w konkursie na podstawie nadesłanych nagrań, a nie występu na żywo.
Nagrania dokonano w kościele pw. bł. Bolesławy Lament ul. M. Dąbrowskiej 3, Białystok. Bardzo dziękujemy ks. Proboszczowi parafii pw. bł. Bolesławy Lament w Białymstoku ks. Jackowi Tomkielowi za życzliwość i jak zawsze otwarte serce.
Anna Olszewska

Czytaj dalej...

VII Olimpiada Wiedzy Biologicznej

Celem Olimpiady Wiedzy Biologicznej jest rozwijanie zainteresowań biologicznych, uzdolnień badawczych i kreatywności uczniów. Olimpiada ma za zadanie popularyzowanie nauk biologicznych oraz wspieranie uczniów uzdolnionych. Uczestnikiem OWB może być uczeń szkoły ponadpodstawowej (w tym także uczeń klasy
dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzonej w szkole ponadpodstawowej) uczący się w Polsce, który samodzielnie wykona pracę badawczą na terenie Polski lub samodzielnie napisze esej z zakresu biologii, wykazuje zainteresowanie biologią, opanuje wiedzę biologiczną co najmniej w zakresie obowiązującej podstawy programowej nauczania biologii w liceum ogólnokształcącym i technikum, oraz orientuje się w najnowszych osiągnięciach w tej dziedzinie nauki i umie rozpoznać przedstawicieli rodzimej fauny i flory.

Tematy esejów
 1. Postrzegamy świat jakim jest, czy wersję stworzoną przez nasz mózg?
 2. Organizmy inwazyjne – wzbogacają czy zagrażają różnorodności biologicznej?
 3. Ochrona bioróżnorodności w dobie zmian klimatycznych – czyja to sprawa?
 4. Powszechne szczepienia – zagrożenie czy wybawienie?
 5. Biologiczne konsekwencje zmian klimatycznych
 6. GMO – bać się czy nie bać?
9.11.2020 r. ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń tematów prac badawczych lub esejów zaakceptowanych przez nauczyciela opiekuna i dyrektora szkoły.
Druk zgłoszenia https://biologia.uwb.edu.pl/media/uploads/2019/12/02/zacznik-1-zgoszenie.pdf
Zainteresowanych uczniów proszę o zgłaszanie się do swoich nauczycieli biologii.
Małgorzata Łupińska
Czytaj dalej...

Spotkania z Nauką

W ramach SPOTKAŃ z NAUKĄ uczniowie klas drugich IIILiceum Ogólnokształcącego w Białymstoku w dniach 05 - 08.10.2020r. wzięli udział w  serii wykładów interaktywnych pani dr Anny Rybak z Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki na Wydziale Matematyki Uniwersytetu w Białymstoku, na temat: Matematyka w kryminologii? W psychologii? - Tak! - czyli o zastosowaniach matematyki.


kr

Czytaj dalej...

Pola Nadziei 2020/2021

W poniedziałek (12 października) uczennice klasy III e – Ola, Sylwia i druga Ola pod opieką p. Małgorzaty Łupińskiej posadziły przed budynkiem szkoły cebulki żonkili w ramach akcji Pola Nadziei prowadzonej przez Fundację „Pomóż Im”, która zajmuje się pomocą dla dzieci chorych na nowotwory oraz ich rodzinom
Kiedy wiosną żółte kwiaty zakwitną – są rozdawane w ulicznych kwestach, a pozyskane w ten sposób fundusze pozwalają na częściowe zaspokojenie potrzeb podopiecznych hospicjum. Kampania ta ma uwrażliwiać społeczeństwo na chorobę i cierpienie ludzi żyjących w najbliższej okolicy.
koordynator Małgorzata Łupińska

Czytaj dalej...

Log in