Integracja

Terminarz II semestru

TERMINARZ   PRAC RADY PEDAGOGICZNEJ
III Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku
w roku szk. 2018/2019 - II semestr

L.p.

Data

Dzień tygodnia

Godzina

Wydarzenie

 1.  
6.02.2019

środa

17.00

17.30 - 18.30

16.30

Zebranie Rodziców uczniów klas III z Wychowawcami w wyznaczonych salach

Spotkanie Rodziców uczniów klas III z Nauczycielami uczącymi przedmiotów maturalnych w wyznaczonych salach

Dodatkowo Zebranie Rodziców uczniów klas II d oraz II g z Wychowawcami w wyznaczonych salach

(Parking dla Rodziców przy Urzędzie Miejskim – wjazd od ul. Ogrodowej)

 1.  
7.02.2019

czwartek

17.00

Spotkanie Rodziców uczniów klas I i II z Wychowawcami w wyznaczonych salach

(Parking dla Rodziców przy Urzędzie Miejskim – wjazd od ul. Ogrodowej)

 1.  
14.02.2019

czwartek

15.00

Spotkanie Zespołów Wychowawczych kl. I, II i III z Dyrektorem, Wicedyrektorami, Pedagogiem Szkolnym, Psychologiem

 1.  
14. 02. 2019

czwartek

16.00

Zebranie Rady Pedagogicznej: .

Omówienie wyników matur próbnych ze stycznia 2019 oraz przedstawienie propozycji wypracowanych przez Zespoły Przedmiotowe

 1.  
21. 02. 2019

czwartek

9.10 – 12.50

Obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego (klasy humanistyczne)

 1.  
14. 03. 2019

czwartek

do godz. 12.00

Wystawienie przewidywanych rocznych ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania uczniom klas III

 1.  
14. 03. 2019

czwartek

14.45

Spotkanie Zespołu Wychowawczego kl. I, II i III z Dyrektorem, Wicedyrektorami, Pedagogiem Szkolnym, Psychologiem

 1.  
21.03.2019

czwartek

17.30 – 19.00

Konsultacje z nauczycielami dla rodziców uczniów wszystkich klas

 1.  
27. 03. 2019

środa

  Międzynarodowy Dzień Teatru – spektakl Szkolnego Teatru

 1.  
28. 03. 2019

czwartek

12.00 – 16.00

Dzień Otwarty

 1.  
1.-3. 04. 2019

poniedziałek, wtorek, środa

  Rekolekcje Wielkopostne

 1.  
12. 04.2019

piątek

10.00

 
 1.  
15.04.2019

poniedziałek

do 12.00

Ostateczny termin wystawiania ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania w klasach III

 1.  
17.04. 2019

środa

15.30

Spotkanie Zespołu Wychowawczego kl. I, II i III z Dyrektorem, Wicedyrektorami, Pedagogiem Szkolnym, Psychologiem.

 1.  
17.04. 2019

środa

16.00

Zebranie Rady Pedagogicznej:

Klasyfikacja końcowa uczniów klas III oraz przypomnienie procedur maturalnych

 1.  
18.- 23. 04. 2019

czwartek - wtorek

  Wiosenna przerwa świąteczna

 1.  
24.04.2019

środa

do 12.00

Złożenie przez wychowawców klas III do podpisu Dyrektorowi Szkoły świadectw ukończenia szkoły, nagród, listów gratulacyjnych

 1.  
26.04.2019

piątek

8.15

Lekcje skrócone dla kl. I i II zaczną się od godz. 10.00

Zakończenie roku w klasach III (uroczyste rozdanie świadectw ukończenia szkoły, nagród oraz wręczenie aktów nadania tytułu „Przyjaciel Trójki” rodzicom uczniów klas III).

Przygotowanie stolików i krzeseł do matury – kl. II

 1.  
29. 04. 2019

poniedziałek

  Dzień wolny

 1.  
1.-3. 05. 2019

środa - piątek

  Dni wolne

 1.  
06,07,08. 05.2019

poniedziałek, wtorek,

środa

  Dni wolne (matury)

 1.  
13.05.2019

poniedziałek

do 12.00

Wystawienie przewidywanych rocznych ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania uczniom klas I i II

 1.  
16.05.2019

czwartek

14.45

Spotkanie Zespołu Wychowawczego kl. I, II i III z Dyrektorem, Wicedyrektorami, Pedagogiem Szkolnym, Psychologiem. Klasy III ze względu na rozliczenie dokumentacji

 1.  
druga połowa maja 2019

    Matury próbne dla klas drugich

 1.  
28.05.2019

wtorek

10.00

Inauguracja II Uczniowskiej Konferencji Naukowej (wszyscy uczniowie klas drugich)

 1.  
28.05.2019

wtorek

13.00

Uroczystość jubileuszowa z okazji XXI edycji wręczenia Nagrody Dobrego Polaka im. Jana Żądło – udział biorą kl. I

 1.  
30. 05. 2018

czwartek

17.00

Zebranie Rodziców uczniów klas II i II z Wychowawcami w wyznaczonych salach

(Parking dla Rodziców przy Urzędzie Miejskim – wjazd od ul. Ogrodowej)

 1.  
11.06.2019

wtorek

do 12.00

Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych w klasach I i II

 1.  
13.06.2019

czwartek

16.00

Rada Pedagogiczna – klasyfikacja roczna uczniów klas I i II

 1.  
17.06.2019

poniedziałek

do 12.00

Złożenie do podpisu Dyrektorowi Szkoły świadectw, nagród, listów gratulacyjnych przez wychowawców klas I i II

 1.  
18.06.2019

wtorek

  Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 1.  
19.06.2019

środa

9.00

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019

 1.  
19.06.2019

środa

11.00

Rada Pedagogiczna – podsumowanie działalności dydaktyczno – wychowawczej szkoły w roku szkolnym 2018/2019

Log in