Integracja

XXVIII Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK

Etap szkolny XXVIII Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK odbędzie się 27 listopad a( środa) o godzinie 10.05 w sali 249. Uczniów zainteresowanych udziałem w olimpiadzie prosimy o zgłoszenie się do swojego nauczyciela biologii do 25 listopada.
Małgorzata Łupińska
Podczas olimpiady sprawdzana jest wiedza i umiejętności uczestników z zakresu istniejących zagrożeń zdrowotnych, sposobów ochrony zdrowia, ochrony środowiska oraz zasad zdrowego stylu życia, a w szczególności:
− zasad higieny osobistej i otoczenia ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia i higieny jamy ustnej;
− zasad zdrowego żywienia;
− znaczenia aktywności ruchowej dla zdrowia człowieka;
− prawidłowego rozkładu dnia ucznia i odpowiednich form wypoczynku;
− problematyki ochrony środowiska naturalnego;
− profilaktyki uzależnień (od nikotyny, alkoholu i narkotyków);
− zapobiegania chorobom zakaźnym (szczególnie HIV/AIDS) i cywilizacyjnym;
− zapobiegania urazom i wypadkom (w domu, szkole oraz w drodze);
− zasad udzielania pierwszej pomocy;
− podstawowych wiadomości o ruchu czerwonokrzyskim.

Log in