Dzwonki

Nagroda Dobrego Polaka

Nagroda Dobrego Polaka przyznawana jest rokrocznie wybranym uczniom naszej szkoły od 15 lat.
W tym roku szkolnym uroczyste wręczenie nagród nastąpiło już po raz piętnasty.
Fundatorem Nagrody Dobrego Polaka jest były żołnierz AK, emerytowany nauczyciel – Pan Jan Żądło (Życiorys Pana Jana Żądło).
Rokrocznie spośród uczniów nominowanych do nagrody, powołana przez Dyrektora Szkoły Kapituła Nagrody Dobrego Polaka przyznaje nagrodę kandydatom spełniającym kryteria określone regulaminem:

Nagrodę Dobrego Polaka może otrzymać uczeń, który:

  • Akceptuje i stara się wcielać w życie wartości chrześcijańskie, którego domeną życia jest – Bóg, Honor, Ojczyzna
  • Jest wolny od nałogów i uzależnień
  • Wywiązuje się ze swoich obowiązków względem rodziny i szkoły
  • W stosunku do swoich kolegów i osób starszych jest życzliwy, gotowy do pomocy, delikatny i dyskretny
  • Ma pozytywny wpływ na swoje otoczenie, inicjuje i podejmuje pozytywne działania (w szczególności jeżeli mają one charakter ciągły)
  • Jest odpowiedzialny za swoje postępowanie, wolny od nierozumnej brawury, niepotrzebnie nie naraża własnego i cudzego życia i zdrowia
  • Potrafi bronić swoich przekonań, przeciwstawia się negatywnej presji otoczenia
  • W niesprzyjających okolicznościach pokonuje własną słabość, wykazuje hart ducha, niezłomność postawy, wierność zasadom
  • Zna i afirmuje tradycje narodowe, dba o godność Polaka, z szacunkiem (bez wulgaryzmów) posługuje się językiem polskim

Log in