Terminarz I semestru

Terminarz I semestru

TERMINARZ PRAC RADY PEDAGOGICZNEJ
III Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku
w roku szk. 2016/2017

I SEMESTR


L.p.

Data

Dzień tygodnia

Godzina

Wydarzenie

1.      

01.09.2016

czwartek

10.00, 11.00

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.

2.      

01.09.2016wrzesień – październik 201611.45

Diagnoza wstępna – testy poziomujące z języków obcych (j. angielski i pozostałe języki obce)

Diagnoza wstępna – testy kompetencji w   klasach I (j. polski, matematyka) we wszystkich klasach, historia – kl. I a, WOS -grupa z klasy I a; fizyka – kl. I b, I h; geografia kl. I c; biologia kl. I d, e, f, g; chemia kl. I d, e, f, g; informatyka kl. I b, I h)

3.      

06. – 09. 09. 2016

Wyjazd na żagle 23 osób (przede wszystkim z kl. II A)

4.      

07.09.2016środa

16.30

Ślubowanie Uczniów klas I (duża sala gimnastyczna)

5.      

17.00

Spotkanie Dyrektora Szkoły z Rodzicami Uczniów klas I (duża sala gimnastyczna - prezentacja szkoły)

Po spotkaniu z Dyrektorem Szkoły zebranie Rodziców Uczniów klas I z Wychowawcami w wyznaczonych salach

6.      

ok. 18.30

Wybory uzupełniające do Prezydium Rady Rodziców (dotyczy Rodziców Uczniów klas pierwszych – reprezentantów Rad Oddziałowych)

7.      

12-14.09.2016

poniedziałek, wtorek, środaWyjazd integracyjny dla uczniów klas pierwszych. 12-13.09.2016 klasy A,B,C,H, 13-14.09.2016 klasy D,E,F,G.

8.      

15.09.2016czwartek

16.30

Zebranie Rady Pedagogicznej.

Przedstawienie przez Dyrektora planu nadzoru pedagogicznego. Zatwierdzenie planu pracy szkoły, programu wychowawczego i szkolnego programu profilaktyki, projektu ewaluacji wewnętrznej, planu WDN. Analiza wyników egzaminów maturalnych, losy absolwentów.

9.      

16. 09. 2016piątek

16.0016.30

Zebranie po jednym przedstawicielu rodziców uczniów wszystkich klas III dotyczące organizacji studniówki w sali 249 (p. Łupińska).

Spotkanie Dyrektora Szkoły z Rodzicami Uczniów klas II i III (duża sala gimnastyczna).

Po spotkaniu z Dyrektorem Szkoły zebranie Rodziców Uczniów z Wychowawcami w wyznaczonych salach.

10.   

30.09.2016

piątekTermin złożenia wstępnych deklaracji maturalnych oraz opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej o dostosowaniu warunków i formy egzaminu maturalnego do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych absolwenta.

11.   

06. 10.2016

czwartek

16.30

Otrzęsiny klas pierwszych (p. J. Ostrowska)

12.   

12.10. 2016

środaUroczystość z okazji Święta Narodowego Hiszpanii. Udział biorą kl. II g, III g.

13.   

14. 10. 2016piątekDzień Edukacji Narodowej - dzień wolny od zajęć dydaktyczno–wychowawczych. Uczniowie biorą udział w zaproponowanych przez nauczycieli zajęciach.

14.   

25.10.2016

środa

Uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej połączona ze Świętem Szkoły

15.   

10.11.2016

czwartek

18.00-24.00

Połowinki klas II.

16.   

21.11.2016

poniedziałek

11.10

Uroczystość szkolna z okazji Święta Niepodległości. Udział biorą kl. I i II
17.   

listopad 2016

Matury próbne dla klas trzecich z matematyki (poziom podstawowy i rozszerzony), z języka polskiego (pp i pr), z języka angielskiego (pp i pr) oraz z pozostałych przedmiotów zadeklarowanych przez uczniów

18.   

17.11.2016

czwartek

17.00-19.00

Konsultacje ze wszystkimi Nauczycielami, Pedagogiem Szkolnym, Psychologiem dla Rodziców Uczniów klas I, II i III.

19.   

15. 12. 2016

czwartekRada Pedagogiczna godz. 16.30

Termin poinformowania rodziców uczniów o przewidywanych śródrocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania.

20.   

22. 12. 2016czwartekKoncert Bożonarodzeniowy (duża sala gimnastyczna)

Wigilia Rady Pedagogicznej.

21.   

23.12 – 31.12.2016

Zimowa przerwa świąteczna.

22.   

18.01.2017

środa

do godz. 12.00

Ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych.

23.   

19.01.2017

czwartek

16.30

Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja śródroczna i podsumowanie pracy w I semestrze roku szk. 2015/2016.

24.   

23.01. – 05.02.2017

Ferie zimowe.

25.   

21.01.2017

sobota

19.00

Studniówka

Więcej w tej kategorii: Terminarz II semestru »

Log in