Rada Rodziców

Rodzice

Rodzice (3)

Rada Rodziców przy III LO

Numer konta Rady Rodziców: 95 1500 1344 1213 4003 4389 0000

Skład osobowy Prezydium Rady Rodziców w r. szkolnym 2015/2016 PRR_2016-2017
Skład osobowy Prezydium Rady Rodziców w r. szkolnym 2014/2015 pdf icon
Skład osobowy Prezydium Rady Rodziców w r. szkolnym 2013/2014 pdf icon
Skład osobowy Prezydium Rady Rodziców w r. szkolnym 2012/2013 pdf icon
Skład osobowy Prezydium Rady Rodziców w r. szkolnym 2011/2012 pdf icon
Skład osobowy Prezydium Rady Rodziców w r. szkolnym 2010/2011 pdf icon
Skład osobowy Prezydium Rady Rodziców w r. szkolnym 2009/2010 pdf icon
Skład osobowy Prezydium Rady Rodziców w r. szkolnym 2008/2009 pdf icon
Skład osobowy Prezydium Rady Rodziców w r. szkolnym 2007/2008 pdf icon

Sprawozdanie z wykonania budżetu Rady Rodziców za rok szkolny 2014/2015 pdf icon

Czytaj dalej...

Terminarz II semestru

TERMINARZ PRAC RADY PEDAGOGICZNEJ
III Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku
w roku szk. 2016/2017 - II semestr

TERMINARZ   PRAC RADY PEDAGOGICZNEJ
III Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku
w roku szk. 2016/2017 - II semestr

  

lp

Data

Dzień tygodnia

Godzina

Wydarzenie

1.      

9.02.2017

czwartek

17.00

Spotkanie Rodziców uczniów klas I oraz III z Wychowawcami w wyznaczonych salach

(Parking dla Rodziców przy Urzędzie Miejskim – wjazd od ul. Ogrodowej)

2.      

9.02.2017

czwartek

17.30

Spotkanie Rodziców uczniów klas II z Dyrektorem Szkoły (duża sala gimnastyczna) w celu przekazania informacji o planowanej III Młodzieżowej Konferencji NaukowejPo prezentacji Konferencji ok. godz. 18.00 Rodzice klas II udają się na spotkania z Wychowawcami w wyznaczonych salach(Parking dla Rodziców przy Urzędzie Miejskim – wjazd od ul. Ogrodowej)

3.      

02. 2017

Spotkania Dyrektora Szkoły z Zespołami Przedmiotowymi

4.      

do 15.02.2017Przesłanie do OKE w formie elektronicznej informacji obejmującej dane zawarte w deklaracjach i oświadczeniach złożonych przez zdających

5.      

16. 02. 2017

czwartekZebranie Rady Pedagogicznej:

Omówienie wyników matur próbnych z Nowej Ery oraz przygotowywanych indywidualnie przez nauczycieli oraz przedstawienie propozycji wypracowanych przez Zespoły Przedmiotowe

6.      

17. 02. 2017

piątekObchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego

7.      

16 .03.2017

czwartek

12.00

Wystawienie przewidywanych ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania w klasach III

8.      

16.03.2017

czwartek

17.30 – 19.00

Konsultacje dla rodziców uczniów wszystkich klas z nauczycielami.

9.      

27.-28.-29. 03 2017

poniedziałek, wtorek, środaRekolekcje wielkopostne:

Podczas rekolekcji wszyscy uczniowie klas drugich po zakończeniu nabożeństwa rekolekcyjnego przystąpią do próbnej matury ustnej z języka angielskiego, którą będzie przeprowadzać anglista   nieuczący w danej klasie.

Chętni uczniowie klas trzecich po zakończeniu nabożeństwa rekolekcyjnego przystąpią do próbnej matury ustnej z języka polskiego, którą będzie przeprowadzać polonista nieuczący w danej klasie.

10.   

29. 03. 2017

środa

11.00

Zebranie Rady Pedagogicznej

szczegółowe omówienie Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych

11.   

5. 04. 2017

środa

13.00 – 16.00

Dzień Otwarty

12.   

8. 04. 2017

sobota

9.00 – 14.00

Last Minut przed egzaminem gimnazjalnym (zajęcia przygotowujące dla chętnych gimnazjalistów: j. polski, matematyka, j. angielski)

13.   

13. 04 – 18.04.2017

czwartek - wtorekWiosenna przerwa świąteczna14.   

21. 04.2017

piątekOstateczny termin wystawiania ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania w klasach III

15.   

25.04.2017

wtorek

16.30

Zebrania Rady Pedagogicznej:

Klasyfikacja końcowa uczniów klas III oraz przypomnienie procedur maturalnych

16.   

do 27.04.2017

czwartekPoinformowanie uczniów, absolwentów o strukturze i formie egzaminu maturalnego oraz o zasadach jego organizacji i przebiegu

17.   

27.04.2017

czwartek

do godz. 12.00

Złożenie przez wychowawców klas III do podpisu Dyrektorowi Szkoły świadectw ukończenia szkoły, nagród, listów gratulacyjnych

18.   

28.04.2017

piątek

8.15

Zakończenie roku w klasach III (uroczyste rozdanie świadectw ukończenia szkoły, nagród oraz wręczenie aktów nadania tytułu „Przyjaciel Trójki” rodzicom uczniów klas III).

19.   

04,05,08. 05.2017

czwartek, piątek,

poniedziałekDni wolne (matury)

20.   

12.05.2017

piątekPoinformowanie rodziców uczniów klas I i II o przewidywanych rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania

21.   

druga połowa maja 2017

Matury próbne dla klas drugich

22.   

25. 05. 2017

czwartek

9.00 I tura

11.00 II tura

Uroczystość z okazji wręczenie nagrody "Dobrego Polaka"

23.   

29.05.2017

poniedziałekIII Młodzieżowa Konferencja Naukowa – sesja w Białymstoku – aula Politechniki Białostockiej Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska (udział biorą uczniowie wszystkich klas drugich)

24.   

5.06 – 6.06. 2017

poniedziałek - wtorekIII Młodzieżowa Konferencja Naukowa – sesja wyjazdowa (udział biorą uczniowie wszystkich klas drugich)

25.   

14.06.2017

środaOstateczny termin wystawienia ocen rocznych w klasach I i II

26.   

16.06.2017

piątekDzień wolny

27.   

20.06.2017

wtorek

12.00

Rada Pedagogiczna – klasyfikacja roczna uczniów klas I i II

28.   

22.06.2017

czwartek

do godz. 12.00

Złożenie do podpisu Dyrektorowi Szkoły świadectw, nagród, listów gratulacyjnych przez wychowawców klas I i II oraz dzienników nauczania indywidualnego

29.   

23.06.2017

piątek

9.00

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017

30.   

23.06.2017

piątek

11.00

Rada Pedagogiczna – podsumowanie działalności dydaktyczno – wychowawczej szkoły w roku szkolnym 2016/2017

 

 
Czytaj dalej...

Terminarz I semestru

TERMINARZ PRAC RADY PEDAGOGICZNEJ
III Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku
w roku szk. 2017/2018

I SEMESTR

L.p

Data

Dzień tygodnia

Godzina

Wydarzenie

1.        

04.09.2017

poniedziałek

9.00

Klasy II i III

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego (duża sala gimnastyczna).

2.        

    10.00 klasy I

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego (duża sala gimnastyczna) z udziałem Międzyszkolnego Chóru Żeńskiego.

Spotkanie z Wychowawcami w wyznaczonych salach:

- diagnoza wstępna dla uczniów kl. I – test poziomujący z języka angielskiego

- przypomnienie informacji o grupie międzyoddziałowej z języka hiszpańskiego przygotowującej do certyfikatu Dele B2 w wymiarze 3 godzin tygodniowo przez 3 lata nauki oraz o rozmowie kwalifikacyjnej w języku hiszpańskim dla kandydatów do tej grupy, jeżeli kandydat nie przedstawił certyfikatu językowego potwierdzającego znajomość języka hiszpańskiego na poziomie A 2 lub nie jest absolwentem klasy dwujęzycznej;

- zebranie brakujących wpłat na wyjazd integracyjny;

- rozdanie deklaracji o nauce religii lub etyki;

- prezentacja szkoły

3.        

wrzesień – październik 2017

    Diagnoza wstępna – testy kompetencji w   klasach I (j. polski, matematyka) we wszystkich klasach na tym samym poziomie, historia – kl. I a, WOS - grupa z kl. I a; fizyka – kl. I b, grupa z kl. I c; informatyka kl. I b, grupa z kl. I c; geografia grupa z kl. I c, kl. I d; biologia kl. I e, f, g; chemia kl. I e, f, g;

4.        

05. 09. 2017

wtorek

10.00- 15.00

Przesłuchania uczennic do Międzyszkolnego Chóru Żeńskiego w s. 14.

5.        

06. – 07. 09. 2017

środa - czwartek

  Wyjazd integracyjny dla uczniów wszystkich klas pierwszych.

6.        

12. – 15. 09. 2017

wtorek - piątek

  Wyjazd na żagle 24 osób (z różnych klas trzecich) do Giżycka, Kietlic, Trygortu

7.        

13.09.2017

środa

16.30

Ślubowanie Uczniów klas I (duża sala gimnastyczna) z udziałem Międzyszkolnego Chóru Żeńskiego

8.        

17.00

Spotkanie Dyrektora Szkoły z Rodzicami Uczniów klas I (duża sala gimnastyczna - prezentacja szkoły)

Po spotkaniu z Dyrektorem Szkoły zebranie Rodziców Uczniów klas I z Wychowawcami w wyznaczonych salach

9.        

10.     

14.09.2017

czwartek

16.30

Zebranie Rady Pedagogicznej.

Przedstawienie przez Dyrektora planu nadzoru pedagogicznego. Zatwierdzenie planu pracy szkoły, programu wychowawczego i szkolnego programu profilaktyki, projektu ewaluacji wewnętrznej, planu WDN. Analiza wyników egzaminów maturalnych, losy absolwentów.

11.     

15. 09. 2017

 

piątek

16.00

16.30

 

Zebranie po jednym przedstawicielu rodziców uczniów wszystkich klas III dotyczące organizacji studniówki w sali 250 (p. Klimiuk).

Zebranie po jednym przedstawicielu rodziców uczniów wszystkich klas II dotyczące organizacji połowinek w sali 251 (p. Radziwońska i p. Waszczuk).

Spotkanie Dyrektora Szkoły z Rodzicami Uczniów klas II i III (duża sala gimnastyczna).

Po spotkaniu z Dyrektorem Szkoły zebranie Rodziców Uczniów z Wychowawcami w wyznaczonych salach.

12.     

29.09.2017

piątek

  Termin złożenia wstępnych deklaracji maturalnych oraz opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej o dostosowaniu warunków i formy egzaminu maturalnego do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych absolwenta.

13.     

05. 10.2017

czwartek

16.30

Otrzęsiny klas pierwszych (p. B. Żamojda).

14.     

06. – 07. 10. 2017

piątek - sobota

  Pielgrzymka Maturzystów do Częstochowy

15.     

07 – 08.10.2017

    Podsumowanie Międzynarodowego Projektu „Z biegiem Niemna”

16.     

26. 10. 2017

czwartek

14.00 – 17.00

Szkolenie Rady Pedagogicznej w ramach projektu MEN „Upowszechnianie wśród pracowników szkoły umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz wiedzy o zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia”. Szkolenie przeprowadzi p. Miłuch–Szewczyk.

W tym dniu lekcje zostaną skrócone.

17.     

27.10.2017

piątek

  Uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej połączona ze Świętem Szkoły z udziałem Międzyszkolnego Chóru Żeńskiego. Udział biorą uczniowie klas pierwszych.

18.     

10.11.2017

piątek

10.05

12.05

13.55

Uroczystość szkolna z okazji Święta Niepodległości. Spektakl będzie pokazany trzy razy dla poszczególnych poziomów klas – mała sala gimnastyczna

19.     

16.11.2017

czwartek

17.00-19.00

Konsultacje ze wszystkimi Nauczycielami dla Rodziców Uczniów klas I, II i III.

20.     

24. 11. 2017

piątek

18.00-24.00

Połowinki klas II.

21.     

11. 2017

    Matury próbne dla klas trzecich z matematyki (poziom podstawowy i rozszerzony), z języka polskiego (pp i pr), z języka angielskiego (pp i pr) oraz z pozostałych przedmiotów zadeklarowanych przez uczniów

22.     

15. 12. 2017

piątek

  Termin poinformowania rodziców uczniów o przewidywanych śródrocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania.

23.     

21. 12. 2017

czwartek

  Koncert Bożonarodzeniowy (duża sala gimnastyczna)

Wigilia Rady Pedagogicznej.

24.     

22. 12. 2017

piątek

  Wigilie klasowe

25.     

23.12 – 31.12.2017

    Zimowa przerwa świąteczna.

26.     

17.01.2018

środa

do godz. 12.00

Ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych.

27.     

18.01.2018

czwartek

16.30

Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja śródroczna i podsumowanie pracy w I semestrze roku szk. 2017/2018.

28.     

22.01. – 04.02.2018

    Ferie zimowe.

29.     

03.02.2018

sobota

19.00

Studniówka

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

Log in