Rada Rodziców

Terminarz II semestru

TERMINARZ PRAC RADY PEDAGOGICZNEJ
III Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku
w roku szk. 2016/2017 - II semestr

TERMINARZ   PRAC RADY PEDAGOGICZNEJ
III Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku
w roku szk. 2016/2017 - II semestr

  

lp

Data

Dzień tygodnia

Godzina

Wydarzenie

1.      

9.02.2017

czwartek

17.00

Spotkanie Rodziców uczniów klas I oraz III z Wychowawcami w wyznaczonych salach

(Parking dla Rodziców przy Urzędzie Miejskim – wjazd od ul. Ogrodowej)

2.      

9.02.2017

czwartek

17.30

Spotkanie Rodziców uczniów klas II z Dyrektorem Szkoły (duża sala gimnastyczna) w celu przekazania informacji o planowanej III Młodzieżowej Konferencji NaukowejPo prezentacji Konferencji ok. godz. 18.00 Rodzice klas II udają się na spotkania z Wychowawcami w wyznaczonych salach(Parking dla Rodziców przy Urzędzie Miejskim – wjazd od ul. Ogrodowej)

3.      

02. 2017

Spotkania Dyrektora Szkoły z Zespołami Przedmiotowymi

4.      

do 15.02.2017Przesłanie do OKE w formie elektronicznej informacji obejmującej dane zawarte w deklaracjach i oświadczeniach złożonych przez zdających

5.      

16. 02. 2017

czwartekZebranie Rady Pedagogicznej:

Omówienie wyników matur próbnych z Nowej Ery oraz przygotowywanych indywidualnie przez nauczycieli oraz przedstawienie propozycji wypracowanych przez Zespoły Przedmiotowe

6.      

17. 02. 2017

piątekObchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego

7.      

16 .03.2017

czwartek

12.00

Wystawienie przewidywanych ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania w klasach III

8.      

16.03.2017

czwartek

17.30 – 19.00

Konsultacje dla rodziców uczniów wszystkich klas z nauczycielami.

9.      

27.-28.-29. 03 2017

poniedziałek, wtorek, środaRekolekcje wielkopostne:

Podczas rekolekcji wszyscy uczniowie klas drugich po zakończeniu nabożeństwa rekolekcyjnego przystąpią do próbnej matury ustnej z języka angielskiego, którą będzie przeprowadzać anglista   nieuczący w danej klasie.

Chętni uczniowie klas trzecich po zakończeniu nabożeństwa rekolekcyjnego przystąpią do próbnej matury ustnej z języka polskiego, którą będzie przeprowadzać polonista nieuczący w danej klasie.

10.   

29. 03. 2017

środa

11.00

Zebranie Rady Pedagogicznej

szczegółowe omówienie Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych

11.   

5. 04. 2017

środa

13.00 – 16.00

Dzień Otwarty

12.   

8. 04. 2017

sobota

9.00 – 14.00

Last Minut przed egzaminem gimnazjalnym (zajęcia przygotowujące dla chętnych gimnazjalistów: j. polski, matematyka, j. angielski)

13.   

13. 04 – 18.04.2017

czwartek - wtorekWiosenna przerwa świąteczna14.   

21. 04.2017

piątekOstateczny termin wystawiania ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania w klasach III

15.   

25.04.2017

wtorek

16.30

Zebrania Rady Pedagogicznej:

Klasyfikacja końcowa uczniów klas III oraz przypomnienie procedur maturalnych

16.   

do 27.04.2017

czwartekPoinformowanie uczniów, absolwentów o strukturze i formie egzaminu maturalnego oraz o zasadach jego organizacji i przebiegu

17.   

27.04.2017

czwartek

do godz. 12.00

Złożenie przez wychowawców klas III do podpisu Dyrektorowi Szkoły świadectw ukończenia szkoły, nagród, listów gratulacyjnych

18.   

28.04.2017

piątek

8.15

Zakończenie roku w klasach III (uroczyste rozdanie świadectw ukończenia szkoły, nagród oraz wręczenie aktów nadania tytułu „Przyjaciel Trójki” rodzicom uczniów klas III).

19.   

04,05,08. 05.2017

czwartek, piątek,

poniedziałekDni wolne (matury)

20.   

12.05.2017

piątekPoinformowanie rodziców uczniów klas I i II o przewidywanych rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania

21.   

druga połowa maja 2017

Matury próbne dla klas drugich

22.   

25. 05. 2017

czwartek

9.00 I tura

11.00 II tura

Uroczystość z okazji wręczenie nagrody "Dobrego Polaka"

23.   

29.05.2017

poniedziałekIII Młodzieżowa Konferencja Naukowa – sesja w Białymstoku – aula Politechniki Białostockiej Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska (udział biorą uczniowie wszystkich klas drugich)

24.   

5.06 – 6.06. 2017

poniedziałek - wtorekIII Młodzieżowa Konferencja Naukowa – sesja wyjazdowa (udział biorą uczniowie wszystkich klas drugich)

25.   

14.06.2017

środaOstateczny termin wystawienia ocen rocznych w klasach I i II

26.   

16.06.2017

piątekDzień wolny

27.   

20.06.2017

wtorek

12.00

Rada Pedagogiczna – klasyfikacja roczna uczniów klas I i II

28.   

22.06.2017

czwartek

do godz. 12.00

Złożenie do podpisu Dyrektorowi Szkoły świadectw, nagród, listów gratulacyjnych przez wychowawców klas I i II oraz dzienników nauczania indywidualnego

29.   

23.06.2017

piątek

9.00

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017

30.   

23.06.2017

piątek

11.00

Rada Pedagogiczna – podsumowanie działalności dydaktyczno – wychowawczej szkoły w roku szkolnym 2016/2017

 

 

Log in