Rada Rodziców

X Edycja Kampanii "Pola Nadziei" 2019/2020

8 października 2019 roku w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku odbyła się inauguracja jubileuszowej – X edycji kampanii Pola Nadziei 2019/2020, organizowanej przez Fundację „Pomóż Im” na rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci. Wzięły w niej udział uczennice naszej szkoły z kl. 2e: Julia Kobać, Monika Pawełko, Aleksandra Sanik, Zuzanna Sawicka i p. Małgorzata Tomaszewska.
Podczas uroczystości dokonano podsumowania dotychczasowej działalności oraz został zaprezentowany program Kampanii, który w tym roku będzie przebiegał pod hasłem: "Jesteśmy sobie potrzebni". Jako przedstaawiciele naszej szkoły otrzymaliśmy także pakiet cebulkowy żonkili. To właśnie te kwiaty są symbolem całej akcji. Głównym koordynatorem kampanii w naszej szkole jest p. Małgorzata Łupińska. Więcej informacji o fundacji na stronie:https://pomozim.org.pl/
Małgorzata Tomaszewska

Log in