Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Koło Edukacji Psychologicznej

Oferta zajęć o charakterze psychoedukacyjnym. Podstawą uczenia się w czasie tych zajęć jest uczenie się poprzez osobiste doświadczenie (w formie warsztatów).
Celem zajęć jest nauka umiejętności społecznych: rozumienia siebie, kierowania sobą i porozumiewania się z innymi; Podczas zajęć pracujemy nad budowaniem zaufania w grupie, pogłębianiem wzajemnych relacji oraz uczeniem się różnych form zachowań w kontakcie z drugim człowiekiem.
Prowadzenie zajęć: Bożena Bogojło – pedagog szkolny, trener treningu i warsztatu psychologicznego.
Organizacja zajęć:
§  zajęcia odbywają się we czwartek w godz.15.00 – 16.30
§  zajęcia odbywają się w małych grupach (ok. 10 osób),
Proponowana tematyka zajęć:
1.      Integracja zespołu, zasady pracy w grupie.
2.      Granice psychologiczne.
3.      Moje uczucia.
4.      Komunikacja werbalna i niewerbalna.
5.      Samoświadomość i otwartość na innych.
6.      Konstruktywne sposoby rozwiązywania problemów.
7.      Trening antystresowy.
8.      Trening asertywności.
9.      Trening edukacji międzykulturowej – kreowanie postaw wobec odmienności.
10.  Twórcza praca w zespole

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

Log in