Pedagog i psycholog

Krystyna Ratasiewicz

Wyjście Samorządu Uczniowskiego do Centrum Aktywności Społecznej na spotkanie informacyjne dotyczące Młodzieżowej Rady Miasta Białystok

Dnia 12.06.2019r. o godzinie 10.00 w Centrum Aktywności Społecznej na ul.Świętego Rocha 3 odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące Młodzieżowej Rady Miasta Białystok, w którym udział wzięli przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego – przewodniczący SU Dawid Chazbijewicz, zastępca przewodniczącego SU Julia Kiersnowska oraz opiekun SU – p. Agata Naborczyk.
Na spotkaniu zostały przedstawione i omówione nowe zasady wyboru oraz działalności Młodzieżowej Rady Miasta. Na samym początku mieliśmy możliwość dowiedzieć się informacji ogólnych dotyczących istoty Młodzieżowej Rady Miasta Białystok. Następnie mówcy zdefiniowali czym jest Młodzieżowa Rada Miasta oraz przedstawili swój statut. Statut Młodzieżowej Rady Miasta składał się z 5 głównych rozdziałów, które zostały dogłębnie omówione przez retorów. Należą do nich – wymagania podczas rekrutacji; zadania i cele wraz z zakresem działań; sposoby wyboru członków; obowiązki i kompetencje członków oraz organy Młodzieżowej Rady Miasta. Na samym końcu uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań celem rozwiania wszelkich wątpliwości oraz uzyskania odpowiedzi na nurtujące ich pytania.
Spotkanie dostarczyło nam wielu cennych informacji. Dzięki niemu dowiedzieliśmy się czym jest Młodzieżowa Rada Miasta, jakie są jej cele i zakres działalności oraz na czym polegają nowe zasady wyboru do Młodzieżowej Rady Miasta Białystok.
Opiekun SU – p. Agata Naborczyk

Czytaj dalej...

Młodzieżowy Sejmik Województwa Podlaskiego

17 czerwca 2019 r. odbyło się XVI, ostatnie przed wakacjami, posiedzenie 2 kadencji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego. Uczestniczyli w nim uczniowie naszej szkoły: Juliusz Kierznowski z klasy Ic oraz Daniel Szepietowski i Kinga Dobek z klasy 2b. Podczas pożegnalnej sesji marszałek Artur Kosicki przekazał radnym listy gratulacyjne, upominki oraz słowa uznania za dotychczasową pracę.
Opiekun młodzieżowych radnych z ramienia III LO Dariusz Rykaczewski

Czytaj dalej...

Wizyta w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej

Dnia 13 czerwca 2019 r. uczniowie z kl. 1a odwiedzili dzieci z Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej im. dr Ireny Białówny w Białymstoku pod opieką p. Beaty Gołub. Były wspólne zabawy z Dziećmi, spotkanie z Zastępcą Dyrektora Panią Katarzyną Liedke-Charkiewicz, która przeprowadziła rozmowę o problemach i przyczynach przebywania podopiecznych w placówce. Przekazaliśmy środki higieniczne i słodycze. Serdecznie dziękujemy wszystkim Darczyńcom.
Życzymy dobrego wypoczynku wakacyjnego.
Szkolne koło Caritas
Czytaj dalej...

Zakończenie roku szkolnego 2018-2019

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z zakończenia roku szkolnego 2018/2019 w klasach pierwszych i drugich (19 czerwca 2019):


fot. Katarzyna Maciejuk

Czytaj dalej...

Log in