Pedagog i psycholog

Super User

Stypendia za innowacyjną myśl techniczną

Decyzją Kapituły ds. stypendiów za innowacyjną myśl techniczną dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów, stypendium za innowacyjną myśl techniczną otrzymało 10 uczniów III Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego w Białymstoku.

Wyróżnieni uczniowie to:

Michał Bućko kl. 2b
Rafał Kazimierski kl. 2b
Monika Gregorczuk kl. 2b
Patrycja Wasilewska kl. 2b
Emilia Maria Kulikowska kl. 2b
Paulina Konopko kl. 2b
Marek Nowik kl. 2b
Bartłomiej Łotko kl. 2b
Bartłomiej Staszyński kl. 2b


(Opiekun merytoryczny: p. Grzegorz Nowik)


Dominik Jerzy Jurczak kl. 2b

(Opiekun merytoryczny p. Andrzej Niczyporuk).

Gratulujemy!

Czytaj dalej...

STYPENDYSTKI PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU

25 uczennic, członkiń Międzyszkolnego Chóru Żeńskiego przy III Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku decyzją kapituły zostało stypendystkami Prezydenta Miasta Białegostoku w dziedzinie twórczości artystycznej prowadzonej w roku szkolnym 2017/18, w tym m.in. uczennice III Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego w Białymstoku: Julia Kabać, Weronika Piotrowska, Natalia Gawędzka, Joanna Wawrzeniuk, Emilia Malewska, Aleksandra Rusiłowicz, Paulina Januszewska, Kinga Siemieniuk, Kamila Dunaj, Anna Stasiulewicz, Magdalena Ułanowska, Dominika Soczko, Natalia Pawlaczyk, Izabela Przestrzelska, Angelika Zaniewska, Joanna Drewnowska.

Serdecznie gratulujemy!

http://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/stypendia/stypendia-artystyczne.html

Czytaj dalej...

Log in