Pedagog i psycholog

Placówki wspierające dzieci, młodzież, rodziców oraz szkołę

1.      Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1

Białystok, ul. Piotrkowska 2 A tel. 85 744 53 50

www.ppp1bial.strona.pl

2.      Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi
Białystok, ul. Mickiewicza 31/2 tel. 85 73286 66

www.specpor.webpark.pl

3.      Prywatna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Pociecha
Białystok, ul. Żelazna 36 tel. 85 745 50 01;

4.      Młodzieżowy Ośrodek Konsultacji i Terapii (MOKiT)

Białystok, ul. Włókiennicza 7, tel. 85 746 06 23

www.ddps.webpark.pl

5.      Młodzieżowy Ośrodek Terapii i Readaptacji ETAP

Białystok, ul. Włókiennicza 7, tel. 85 744 52 24

www.stowarzyszeniedroga.pl

6.      Ośrodek Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży EUREKA

Białystok, ul. Wesoła 17/1       Rejestracja telefoniczna: 533 544 633

7.      Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny – KLANZA oddział Białostocki

Białystok, ul. Gajowa 79, tel. 85 652 54 94 – tylko dla mieszkańców Białegostoku

8.      Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OiK)

Białystok, ul. Włókiennicza 7, tel. 85 744 50 27 lub 28

9.      Punkt Konsultacyjny Stowarzyszenia MONAR

Białystok, ul. Berlinga 8, tel. 85 651 65 64

10.  Centrum Zdrowia Psychicznego Białystok

Białystok, ul. Radzymińska 2 tel. 85 74 340 44, 85 74 343 06

www.sppchoroszcz.med.pl (poradnie dla pełnoletnich)

11.  Centrum Zdrowia Psychicznego „Leszczynowa”

Białystok, ul. Leszczynowa 40 tel. 85 688 30 20; 85 688 30 23

www.psychoterapia.bialystok.pl (poradnie dla pełnoletnich)

12.  NZOZ Ośrodek Psychoterapii i Psychoedukacji „MEANDRA”

Białystok, ul. Kujawska 53/1 tel. 85 7333 516 www.bialystok-psychoterapia.pl (poradnie dla pełnoletnich)

Log in