Pedagog i psycholog

Pedagog i psycholog - godziny pracy

PEDAGOG SZKOLNY:
mgr Bożena Bogojło

PSYCHOLOG:
mgr Ewa Bogusz-Durczak

GODZINY PRACY:PSYCHOLOG
Ewa Bogusz-Durczak
PEDAGOG
Bożena Bogojło
PONIEDZIAŁEK

8.30 – 12.30 12.00 – 16.00

WTOREK

8.30 – 12.30

12.00 – 16.00

ŚRODA

10.00 – 14.00

8.15 – 12.15

CZWARTEK

8.30 – 12.30

12.00 – 16.00

PIĄTEK

8.30 – 12.30

10.00– 14.00

 

 

OFERTA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA:

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna skierowana do uczniów:
 • Konsultacje indywidualne, rozmowy o charakterze wspierającym
 • Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia
 • Zajęcia psychoedukacyjne prowadzone metodami aktywnymi
Profilaktyka w szkole:
 • „Bliżej siebie”- zajęcia integracyjne dla klas I
 • Koło Edukacji Psychologicznej – zajęcia dla zainteresowanych uczniów
 • Profilaktyka zaburzeń odżywiania (bulimia, anoreksja)
 • Profilaktyka zaburzeń HIV/AIDS
 • Profilaktyki uzależnień we współpracy z Ośrodkiem ETAP
 • Zajęcia psychoedukacyjne „Oswoić stres”
 • Profilaktyka zdrowia psychicznego (depresja)
 • Profilaktyka raka
 • Zajęcia warsztatowe „Sztuka autoprezentacji” realizowane przez studentów Uniwersytetu SWPS w Warszawie 
 • Zajęcia warsztatowe „ Motywacja” realizowane przez studentów Uniwersytetu SWPS w Warszawie
 • Zajęcia warsztatowe „Radzenie sobie ze stresem” realizowane przez studentów Uniwersytetu SWPS w Warszawie  

  Zadania ogólnowychowawcze:


 • Koordynowanie działań dotyczących pomocy materialnej dla uczniów (stypendium szkolne, wyprawka)
 • Koordynowanie działań dotyczących stypendiów za działalność artystyczną i naukową oraz za innowacyjną myśl techniczną
 • „Ośrodek Kariery” – organizowanie działań w zakresie planowania kariery
 • Losy absolwentów – gromadzenie informacji na temat dalszej drogi kształcenia absolwentów szkoły
 • Warsztaty z zakresu edukacji międzykulturowej prowadzone przez wolontariuszy europejskich Fundacji Dialog

Współpraca z rodzicami:

 • Konsultacje indywidualne – poszukiwanie metod wsparcia i pomocy
 • Kierowanie uczniów do placówek specjalistycznych
 • Spotkania edukacyjno – informacyjne ze specjalistami z zakresu wychowania, profilaktyki uzależnień i in.

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE DZIECI, MŁODZIEŻ, RODZICÓW ORAZ SZKOŁĘ:

1.      Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1, Białystok, ul. Piotrkowska 2 A tel. 85 744 53 50, www.ppp1bial.strona.pl
2.      Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi, Białystok, ul. Mickiewicza 31/2 tel. 85 73286 66, www.specpor.webpark.pl
3.      Prywatna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Pociecha, Białystok, ul. Żelazna 36 tel. 85 745 50 01;
4.      Młodzieżowy Ośrodek Konsultacji i Terapii (MOKiT), Białystok, ul. Włókiennicza 7, tel. 85 746 06 23, www.ddps.webpark.pl
5.      Młodzieżowy Ośrodek Terapii i Readaptacji ETAP, Białystok, ul. Włókiennicza 7, tel. 85 744 52 24, www.stowarzyszeniedroga.pl
6.      Ośrodek Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży EUREKA, Białystok, ul. Wesoła 17/1, Rejestracja telefoniczna: 533 544 633
7.      Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny – KLANZA oddział Białostocki, Białystok, ul. Gajowa 79, tel. 85 652 54 94 – tylko dla mieszkańców Białegostoku
8.      Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OiK), Białystok, ul. Włókiennicza 7, tel. 85 744 50 27 lub 28
9.      Punkt Konsultacyjny Stowarzyszenia MONAR, Białystok, ul. Berlinga 8, tel. 85 651 65 64
10.  Centrum Zdrowia Psychicznego Białystok, Białystok, ul. Radzymińska 2 tel. 85 74 340 44, 85 74 343 06, www.sppchoroszcz.med.pl (poradnie dla pełnoletnich)
11.  Centrum Zdrowia Psychicznego „Leszczynowa”, Białystok, ul. Leszczynowa 40 tel. 85 688 30 20; 85 688 30 23, www.psychoterapia.bialystok.pl (poradnie dla pełnoletnich)
12.  NZOZ Ośrodek Psychoterapii i Psychoedukacji „MEANDRA”, Białystok, ul. Kujawska 53/1 tel. 85 7333 516 www.bialystok-psychoterapia.pl (poradnie dla pełnoletnich)

Log in