Pedagog i psycholog

Terminarz II semestru

TERMINARZ PRAC RADY PEDAGOGICZNEJ
III Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku
w roku szk. 2017/2018 - II semestr
L.p.

Data

Dzień tygodnia

Godzina

Wydarzenie

1.        

8.02.2018

czwartek

17.00

Spotkanie Rodziców uczniów klas I oraz III z Wychowawcami w wyznaczonych salach

(Parking dla Rodziców przy Urzędzie Miejskim – wjazd od ul. Ogrodowej)
2.        

8.02.2018

czwartek

17.30

Spotkanie Rodziców uczniów klas II z Dyrektorem Szkoły (duża sala gimnastyczna) w celu przekazania informacji o planowanej I Uczniowskiej Konferencji Naukowej

Po prezentacji Konferencji ok. godz. 18.00 Rodzice klas II udają się na spotkania z Wychowawcami w wyznaczonych salach

(Parking dla Rodziców przy Urzędzie Miejskim – wjazd od ul. Ogrodowej)

3.        

12.02.2018

poniedziałek

10.50 – 11.10

Spotkanie Zespołów Wychowawczych kl. II z Dyrektorem, Pedagogiem Szkolnym, Psychologiem

4.        

13.02.2018

wtorek

10.50 – 11.10

Spotkanie Zespołów Wychowawczych kl. I i III z Wicedyrektorami, Pedagogiem Szkolnym, Psychologiem
5.        

do 15.02.2018

    Przesłanie do OKE w formie elektronicznej informacji obejmującej dane zawarte w deklaracjach i oświadczeniach złożonych przez zdających
6.        

15.02.2018

czwartek

16.30

Zebranie Rady Pedagogicznej:

1.Szkolenie ,,Kompetencje interpersonalne nauczyciela i ucznia. Relacje nauczyciel – uczeń’’.

2.Omówienie wyników matur próbnych z listopada 2017 oraz stycznia 2018 oraz przedstawienie propozycji wypracowanych przez Zespoły Przedmiotowe
7.        

21.02.2018

środa

9.10 – 12.50

Obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego (klasy humanistyczne)
8.        

12.03.2018

poniedziałek

10.50 – 11.10

Spotkanie Zespołów Wychowawczych kl. II z Dyrektorem, Pedagogiem Szkolnym, Psychologiem
9.        

13.03.2018

wtorek

10.50 – 11.10

Spotkanie Zespołów Wychowawczych kl. I i III z Wicedyrektorami, Pedagogiem Szkolnym, Psychologiem
10.     

22.03.2018

czwartek

17.30 – 19.00

Konsultacje dla rodziców uczniów wszystkich klas z nauczycielami.
11.     

23.03.2018

piątek

do 12.00

Wystawienie przewidywanych ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania w klasach III
12.     

29.03 – 3.04.2018

czwartek - wtorek

  Wiosenna przerwa świąteczna
 
13.     

16.04.2018

poniedziałek

10.50 – 11.10

Spotkanie Zespołów Wychowawczych kl. II z Dyrektorem, Pedagogiem Szkolnym, Psychologiem
14.     

17.04.2018

wtorek

10.50 – 11.10

Spotkanie Zespołów Wychowawczych kl. I i III z Wicedyrektorami, Pedagogiem Szkolnym, Psychologiem
15.     

18.04.2018

środa

  Dzień Otwarty
16.     

19.04.2018

czwartek

  Uroczystość jubileuszowa z okazji XX lecia wręczenia Nagrody Dobrego Polaka im. Jana Żądło
17.     

20.04.2018

piątek

do 12.00

Ostateczny termin wystawiania ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania w klasach III
18.     

24.04.2018

wtorek

16.30

Zebrania Rady Pedagogicznej:

Klasyfikacja końcowa uczniów klas III oraz przypomnienie procedur maturalnych
19.     

26.04.2018

czwartek

do 12.00

Złożenie przez wychowawców klas III do podpisu Dyrektorowi Szkoły świadectw ukończenia szkoły, nagród, listów gratulacyjnych
20.     

do 27.04.2018

piątek

  Poinformowanie uczniów, absolwentów o strukturze i formie egzaminu maturalnego oraz o zasadach jego organizacji i przebiegu
21.     

27.04.2018

piątek

8.15

Lekcje skrócone dla kl. I i II zaczną się od godz. 10.00

Zakończenie roku w klasach III (uroczyste rozdanie świadectw ukończenia szkoły, nagród oraz wręczenie aktów nadania tytułu „Przyjaciel Trójki” rodzicom uczniów klas III).

Przygotowanie stolików i krzeseł do matury – kl. II
22.     

04,07,08.05.2018

piątek,

poniedziałek, wtorek

  Dni wolne (matury)
23.     

16.05.2018

środa

do 12.00

Wystawienie przewidywanych rocznych ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania uczniom klas I i II
24.     

14.05.2018

poniedziałek

10.50 – 11.10

Spotkanie Zespołów Wychowawczych kl. II z Dyrektorem, Pedagogiem Szkolnym, Psychologiem
25.     

15.05.2018

wtorek

10.50 – 11.10

Spotkanie Zespołu Wychowawczego kl. I z Wicedyrektorem, Pedagogiem Szkolnym, Psychologiem
26.     

druga połowa maja 2018

    Matury próbne dla klas drugich
27.     

30.05.2018

środa

10.00

Inauguracja I Uczniowskiej Konferencji Naukowej (wszyscy uczniowie klas drugich)
28.     

4 - 5.06.2018

poniedziałek - wtorek

  I Uczniowska Konferencja Naukowa – sesja wyjazdowa (I tura - uczniowie klas drugich)
29.     

6 - 7.06.2018

środa - czwartek

  I Uczniowska Konferencja Naukowa – sesja wyjazdowa (II tura - uczniowie klas drugich)

30.     

11.06.2018

poniedziałek

10.50 – 11.10

Spotkanie Zespołów Wychowawczych kl. II z Dyrektorem, Pedagogiem Szkolnym, Psychologiem
31.     

12.06.2018

wtorek

10.50 – 11.10

Spotkanie Zespołu Wychowawczego kl. I z Wicedyrektorem, Pedagogiem Szkolnym, Psychologiem
32.     

15.06.2018

piątek

do 12.00

Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych w klasach I i II
33.     

19.06.2018

wtorek

  Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
34.     

19.06.2018

wtorek

9.00

Rada Pedagogiczna – klasyfikacja roczna uczniów klas I i II

35.     

21.06.2018

czwartek

do 12.00

Złożenie do podpisu Dyrektorowi Szkoły świadectw, nagród, listów gratulacyjnych przez wychowawców klas I i II oraz dzienników nauczania indywidualnego
36.     

22.06.2018

piątek

9.00

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018
37.     

22.06.2018

piątek

11.00

Rada Pedagogiczna – podsumowanie działalności dydaktyczno – wychowawczej szkoły w roku szkolnym 2017/2018

 W czasie rekolekcji wielkopostnych będą skrócone lekcje oraz inny rozkład lekcji, ponieważ nauczyciele języka polskiego i języków obcych zamiast lekcji będą prowadzić próbne ustne egzaminy maturalne dla uczniów klas trzecich.

 

 

Log in