Pedagog i psycholog

Z wielkim żalem...

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko…”
Ks. J. Twardowski
Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Profesor Ireny Kędzierzawskiej, wieloletniego nauczyciela geografii naszego liceum. Pani Profesor była Wybitnym Pedagogiem, Autorytetem i Przyjacielem młodzieży. Obdarzała swoich uczniów i kolegów wielką życzliwością, zaufaniem oraz poczuciem humoru. W III Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku pracowała w latach 1970-1991.
Pani Profesor Irena Kędzierzawska zmarła 14.01.2019 roku. Urna z prochami będzie wystawiona w Centrum Pogrzebowym przy ul. Wojskowej 3 w Białymstoku 16.01.2019 r. w godzinach 18.00 – 20.00. Wyprowadzenie z Domu Pogrzebowego odbędzie się 17.01. 2019 r. o godz. 11.00. Msza Żałobna zostanie odprawiona o godz. 12.00 w Kościele Parafialnym w Downarach. Rodzina zapewnia autokar oraz prosi o nieprzynoszenie kwiatów. W zamian można złożyć datki do skarbonki, które zostaną przeznaczone na hospicjum.
Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie składa
Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, pracownicy oraz uczniowie III LO w Białymstoku

Log in